Annet

Midlertidig klageorgan for fastsetting av gjengs leie

Vi behandlet forleden i bystyret et mistillitsforslag mot byråd Margaret Eckbo.Jeg synes slike saker er vanskelig, og byrådspartiene gjør ikke saker som dette lettere for sine byråder. Hvis byrådspartiene ser det som sin oppgave helt uten grenser å forsvare uklokt håndverk fra byrådenes side undergraves styringssystemet. Styringssystemet og kjøreregler må vi være enige om, uavhengig av eget ståsted (posisjon/opposisjon).
Systemets legitimitet er avhengig av at vi tverrpolitisk er enig også når det kan ramme egne politikere, sa Ivar Johansen bl.a. sa bystyret behandlet opprettelse av et klageorgan for fastsetting av gjengs leie.


Oslo bystyre 7. desember 2005
Ivar Johansen, SV


Sak 467 Midlertidig klageorgan for fastsetting av gjengs leie

Ordfører

Vi behandlet forleden i bystyret et mistillitsforslag mot byråd Margaret Eckbo.

Jeg synes slike saker er vanskelig, og byrådspartiene gjør ikke saker som dette lettere for sine byråder. Hvis byrådspartiene ser det som sin oppgave helt uten grenser å forsvare uklokt håndverk fra byrådenes side undergraves styringssystemet.

Styringssystemet og kjøreregler må vi være enige om, uavhengig av eget ståsted (posisjon/opposisjon).
Systemets legitimitet er avhengig av at vi tverrpolitisk er enig også når det kan ramme egne politikere.

Dersom byrådspartiene la dette til grunn ville det dempe konfliktnivået og behov for kritikk etter posisjons-/opposisjonslinjene.

Og denne saken er et godt eksempel på dette.

Bystyret mente at det var nødvendig å opprette et midlertidig klageorgan for fastsetting av gjengs leie. Forslaget ble vedtatt mot byrådspartienes stemmer.

Byrådet har plikt til å følge opp bystyrets vedtak. Det kan være situasjoner der dette ikke er mulig eller klokt, men da må byrådet umiddelbart gå tilbake til bystyret. I 2 år og unnlate å realisere vedtaket, for så informere bystyret, er kritikkverdig. Og særlig når argumentene for ikke å realisere vedtaket er de samme som ble anført den gang bystyret fattet sitt vedtak. Den gang ble de vurdert, og bystyreflertallet fattet allikevel sitt vedtak. Bystyret var faktisk uenig med byrådet når det sier at et nytt klageorgan var overflødig.

Vårt styringssystem er helt avhengig av at vi er enig om at byrådet har en soleklar plikt til å gjennomføre bystyrets vedtak, eller umiddelbart gå tilbake til bystyret dersom dette er uklokt eller umulig. Det har ikke skjedd i denne saken. Byrådet satt på saka i 2 år, og undergravde derfor bystyrets ønske.

Byrådspartiene gir ikke så mye som en millimeter i å erkjenne at sånt ikke er bra.
At byrådspartiene da opptrer med grenseløst forsvar av dårlig politisk håndverk undergraver styringssystemet, og forsterker opposisjonens behov for å si fra at dette er uakseptabelt. Og det kan forsterke opposisjonens bruk av mistillitsinstituttet.

Jeg mener dette er uheldig, fordi det øker konfliktnivået på en måte som vi ikke er tjent med.

Men dernest: Klageorganet skulle være midlertidig. Det var for 2 år siden beboerne i kommunens boliger trengte dette klageorganet. Men byrådet saboterte altså bystyrets vedtak. I dag vil dette ha svært begrenset nytte, og SV vil ikke i dag opprette klageorganet. Skaden er allerede skjedd.

Legg til kommentar