Annet

Salg av Vøyensvingen 14, 16 og 18

Kommunen trenger en sosial politikk, og må bistå de som ikke er i stand til å skaffe bolig i det ordinære boligmarked. Det er en offentlig oppgave å sikre alle et tak over hodet. Vi støtter en politikk som går ut på å få en mer hensiktsmessig spredning av den kommunale boligmasse, men da må kommunen være en like aktiv kjøper som selger. Når Byrådet i fjor solgte 182 leiligheter, men kun kjøpte 93, går dette den gale veien.Det foreliggende prosjekt mener SV er uklokt, sa jeg bl.a. da byrådet ville selge kommunale leiligheter i Vøyensvingen.


Oslo bystyre 22. juni 2004
Ivar Johansen, SV

Sak 306 Salg av Vøyensvingen 14, 16 og 18

Ordfører,

”Budet ligger 5,1 mill. kroner over samlet takst for alle tre eiendommene. Det vil på bakgrunn av ovennevnte være lønnsomt å selge eiendommene.”
Slik konkluderer byrådet i denne saken om 3 gårder på totalt 143 leiligheter.

Ja vel, sier nå jeg. Er det slik jeg også bør vurdere min privatøkonomi? Det som er lønnsomt er vel anbefalelsesverdig og klokt? Betyr det at dersom noen melder seg og vil kjøpe min privatbolig noen kroner over takst så vil det være klokt av meg å selge?

Nei, det er naturligvis fortsatt slik at det å investere i egen bolig er av det økonomisk mest lønnsomme en kan gjøre.

Slik er det naturligvis i offentlig økonomi. Dersom kommunen trenger en boligmasse for å rekruttere nødvendig personell, for å sikre særskilt tilrettelagte boliger til for eksempel eldre og funksjonshemmede eller gjennomgangsboliger for den som er et midlertidig akutt boligproblem vil alle regnestykker vise at effektiv forvaltning av skattepengene tilsier at kommunen selv bør eie.

Kommunen trenger en sosial politikk, og må bistå de som ikke er i stand til å skaffe bolig i det ordinære boligmarked. Det er en offentlig oppgave å sikre alle et tak over hodet.

Vi støtter en politikk som går ut på å få en mer hensiktsmessig spredning av den kommunale boligmasse, men da må kommunen være en like aktiv kjøper som selger. Når Byrådet i fjor solgte 182 leiligheter, men kun kjøpte 93, går dette den gale veien.

Det foreliggende prosjekt mener SV er uklokt, av flere grunner:

Kjøper har ikke dokumentert tilstrekkelig økonomisk evne til å kunne rehabilitere eiendommene. Selskapet hadde i siste regnskap innsendt Brønnøysundregisterne kun en egenkapital på i overkant kr. 200.000. De må derfor lånefinansiere hele kjøpet. Dagens leiligheter er små, og mangler eget bad. Bydel Sagene understreker at ”de holder dermed understandard og anses ikke egnet som permanent bolig.”

Vi kan ikke være trygg på at kjøper har vilje eller evne til å gjøre det tilstrekkelige med dette.

For bydel Sagene er det viktig med en økning av bredden i boligtilbudet, først og fremst ved å øke andelen store leiligheter. Det betyr for disse gårdenes del; rehabilitering og å slå sammen til 3 – og 4-romsleiligheter.

Slik SV ser det er det bare fortsatt kommunalt eierskap som finansielt kan sikre at dette gjennomføres, og bidra på en positiv måte til utvikling av bokvalitet og bomiljø.

Beboerne i Vøyensvingen fortjener nå en gårdeier som tar ansvar, etter at gårdene de siste årene har vært preget av forsøpling, urinstang, ulovlig beboelse, støy og det som totalt sett kan beskrives som et helt uakseptabelt bomiljø. Kommunen må ta ansvar for dette og rehabilitere gårdene. Det er uakseptabelt å kaste beboerne ut i nye år med usikkerhet fordi kommunen ønsker å selge boligene deres til noen som ser muligheten for å gjøre en kjapp profitt.