Annet

Reiselivsplan for Oslo

Den kanskje aller beste markedsføring vi kan gjøre er hvordan forholdene legges til rette for de turister som besøker i Oslo. Hvordan de , når de kommer hjem, beskriver sine opplevelser i Oslo er den aller viktigste markedsføring vi kan få. Da er det ikke noen god attest og referat de vil gi med a)- et Vigelandsanlegg i forfall, b)  et sentrum hvor offentlige toaletter totalt er fraværende, med den forsøpling dette fører til, c) et sentrum som preges av biler og støy, i motsetning til for eksempel gågata Strøget i København, d) hvor det vrimler av turister og handlende som storkoser seg eller e) et sentrum som forsøples både på grunn av mangel på søppelkasser og rengjøring, men også gjennom den visuelle forsøpling grell reklame som konkurrerer om vår oppmerksomhet i byens hovedgater representerer, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet reiselivsplanen.


Oslo bystyre 17. des. 2003
Ivar Johansen, SV

Sak 474 Reiselivsplan for Oslo

Ordfører

Reiselivsnæringen er særs viktig for Oslo.

Beregninger viser at de mange besøkende til Oslo genererer en omsetning på omlag 10 milliarder kroner pr. år og skaper 12.000 arbeidsplasser. Derfor er det bra når byrådet tar initiativ til en reiselivsplan for Oslo. Det finnes et potensiale for en betydelig økning i  antallet besøkende til Oslo, og den økte verdiskapning dette genererer.Fra SVs side mener vi nok at ambisjonsnivået ut fra dette burde vært større enn den foreliggende plan representerer. Med rette beskrives planen som en vedlikeholdsplan. En plan som opprettholder status quo. Eller snarere, som aksepterer den nedgang på 5,5 % besøkende som Oslo har hatt i år.

I den gjeldende strategiske næringsplan er det understreket at dersom Oslo skal bevare og utvikle sin posisjon som attraktivt turistmål, kongress og forretningsmøteplass er det nødvendig med en bevisst tilrettelegging fra kommunens side.
Det kan bety mer budsjettmidler til markedsføring. Det er en betydelig forskjell på for eksempel Gøteborg kommune som satser 50 millioner i året, og Oslos mer beskjedne 10 millioner. Men i selverkjennelsens navn; heller ikke hos oss i SV har dette nådd opp i budsjettprioriteringen.

Men den kanskje aller beste markedsføring vi kan gjøre er hvordan forholdene legges til rette for de turister som besøker i Oslo. Hvordan de , når de kommer hjem, beskriver sine opplevelser i Oslo er den aller viktigste markedsføring vi kan få.

Da er det ikke noen god attest og referat de vil gi med

- et Vigelandsanlegg i forfall
- et sentrum hvor offentlige toaletter totalt er fraværende, med den forsøpling dette fører til
- et sentrum som preges av biler og støy, i motsetning til for eksempel gågata Strøget i København,
- hvor det vrimler av turister og handlende som storkoser seg - og et sentrum som forsøples både på grunn av mangel på søppelkasser og rengjøring, men også gjennom den visuelle forsøpling grell reklame som konkurrerer om vår oppmerksomhet i byens hovedgater representerer

Som også den enstemmige komiteinnstillingen berører: Vi må legge til rette for turisttrafikken. Fergeterminalene er en del av dette. Men i noe mindre målestokk; en del av en turistby er også at vi må avsette plass til turistbussene i de sentrale byområder. Greit at bussene nå er fjernet fra området rundt Rådhuset og Vestbanen, men da må det legges til rette for alternative plasser i de sentrumsnære områder. At det derfor nå sies at turistbussene skal bort fra Akershusstranda vitner om en ikke har tilstrekkelig forståelse for at Oslo må være en tilgjengelig by for våre besøkende turister også framover. SV forventer derfor at byrådet tar finanskomiteens klare beskjed alvorlig.

Ordfører;

reiselivsplanen er en god begynnelse, men får først reell betydning om ambisjonsnivået økes noe gjennom den handlingsplanen som naturlig med formuleres på grunnlag av planen.

Legg til kommentar