Annet

Ulvenveien 90- Leiekontrakt for Trafikketatens inntauingstomt med lokaler

Så har vi saken tilbake i bystyret igjen og Høyre-  og Fr.P-byrådet er klar for at denne inntauingstomta vil de ha til Groruddalen. At Fremskrittspartiet mener dette er ikke overraskende. Daværende bystyrerepresentant Siv Jensen argumenterte under bystyredebatten i 1997 om at den slags nettopp hørte hjemme i Groruddalen, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet ny plassering av Trafikketatens inntauingstomt.


Oslo bystyre 26. nov. 2003
Ivar Johansen, SV

Sak Ulvenveien 90- Leiekontrakt for Trafikketatens inntauingstomt med lokaler


Så har vi saken tilbake i bystyret igjen og H og F-byrådet er klar for at denne inntauingstomta vil de ha til Groruddalen. At F mener dette er ikke overraskende. Daværende bystyrerepresentant Siv Jensen argumenterte under bystyredebatten i 1997 om at den slags nettopp hørte hjemme i Groruddalen.

H gikk til valg på at, sitat:
”Oslo Høyre ønsket å oppgradere Groruddalen med vekt på forbedring av miljøet.”

Vi kunne derfor hatt et håp om en annen innstilling. For en inntauingstomt som generer 900 biler i året er sannelig ikke å legge vekt på å forbedre miljøet i Groruddalen.

Ved debatten i 1997 var KrF åpne for alternative løsninger. Friskest i bystyredebatten var Ann Kathrine Tornås som uttalte:

”Jeg må spørre litt kreativt. Hvorfor skal alt ligge i Oslo og ikke i Akershus? Hvorfor kan ikke en inntauingstomt og transport av trailere og trucktak ligge i Akershus? Det er 15 minutter fra bygrensen.”

Jeg skal la ligge at Akershus’ grense ikke ligger 15 minutter fra bygrensen, men ganske nøyaktig på bygrensen. Derimot er det nok 15 minutter fra Oslo rådhus til bygrensen, nesten uansett i hvilken retning du kjører. Det ligger likevel noe i tenkingen fra Tornås. Med de korte avstandene vi har i Oslo bør mulighetene innenfor bygrensen være flere enn det denne saken beskriver. I alle fall om tomten legges nær hovedveiårene.

Jeg synes byrådsaken illustrerer at byrådet ikke har lagt tilstrekkelige ressurser og vilje i å finne alternative tomter. Jeg sier tomter i flertall, for det er ikke nødvendigvis slik at vi bør ha én inntauingstomt, slik saken baserer seg på. Det burde også være aktuelt å vurdere om det er mer hensiktsmessig om dette kunne vært splittet opp i f.eks. to anlegg. Det vil kunne øke tilfanget av alternative tomter.

Oslo Venstres program for denne valgperioden understreker at ”miljøet må stå i sentrum i den videre transport- og arealplanleggingen for Groruddalen”. Det å flytte en inntauingstomt til Groruddalen som årlig genererer en trafikkmengde på 9 000 biler kan ikke være å sette miljøet i sentrum. Vi som bor i Groruddalen føler gang etter gang at bystyreflertallet i sin Groruddalspolitikk styrer ut fra parolen ”Tar du den så tar du den”. Mange enkeltsaker som hver for seg kan synes små, men som i sum gjør at deler av dalen har områder som hva gjelder trafikkforurensing er blant landets verste. Jeg tenker da på Alnabruområdet noen steinkast unna der denne inntauingstomta nå skal plasseres.

Ola Elvestuen sa tidligere i dag at V setter inn sitt hovedangrep i å få ned forurensingen i Groruddalen. V kan vise at de mener alvor ved å stemme imot den foreliggende saken.

Legg til kommentar