Annet

Årsberetning og regnskap 2001 Oslo Pensjonsforsikring AS

Oslos heltidspolitikere er ikke som kommunalt ansatte flest. Mens lavtlønnede hjelpepleiere som står på i minimumsbemannede tjenester, og med egen helse som innsats, må jobbe 30 år i kommunen for å få rett til full pensjon, har bystyret for sine egne – heltidspolitikerne her i Rådhuset – bestemt at for oss holder det med 15 år. Og ikke bare det; hjelpepleieren må stå løpet ut til 67 år, mens politikeren kan gå av med full pensjon 2 år før, sa jeg bl.a. i bystyret.


Oslo bystyre 6. november 2002
Ivar Johansen, SV
 
Sak 424 Årsberetning og regnskap 2001 Oslo Pensjonsforsikring AS

Ordfører,
Oslos heltidspolitikere er ikke som kommunalt ansatte flest.

Mens lavtlønnede hjelpepleiere som står på i minimumsbemannede tjenester, og med egen helse som innsats, må jobbe 30 år i kommunen for å få rett til full pensjon, har bystyret for sine egne – heltidspolitikerne her i Rådhuset – bestemt at for oss holder det med 15 år. Og ikke bare det; hjelpepleieren må stå løpet ut til 67 år, mens politikeren kan gå av med full pensjon 2 år før.

SV har vært med på å vedta disse reglene en gang, men ser at dette aldri burde ha skjedd. Vi ønsker nå å avvikle disse særordninger. Skulle noen grupper ha behov for bedre pensjonsordninger enn øvrige i denne kommunen er det ikke først og fremst politikerne. Da ville det etter min oppfatning heller vært omsorgsarbeidere i byens sykehjem og hjemmebaserte tjenester, som i dag i stor utstrekning havner ut i betydelig sykefravær, belastningslidelser og uførepensjon som burde stått først på lista.

Politikere har – dessverre – som gruppe lav troverdighet og anseelse i befolkningen. Det er et betydelig demokratisk problem. At politikere etablerer lukrative pensjonsordninger som andre kommunalt ansatte bare kan drømme om, er av de forhold som bidrar til å opprettholde – og forsterke – politikerforakten. Da har det ikke mye troverdighet å snakke kritisk om moral rundt de mange lukrative fallskjermer for toppledere i det private næringsliv.

SV har fremmet et forslag om at kommunens pensjonsvedtekter endres slik at folkevalgte har samme pensjonsrettigheter som øvrige ansatte. Vi har også lagt ut en redningsplanke,- et subsidiært forslag.

Det forslaget innebærer ingen standpunktagen på realitet, men at byrådet forbereder en sak som gjør at bystyret kan se nærmere på spørsmålet.