Annet

Nei til datalagringsdirektivet

Nei til datalagringsdirektivetJeg har skrevet under dette oppropet:

Vi risikerer at norske myndigheter innfører EUs datalagringsdirektiv uten større motstand. Dette innebærer at all trafikkinformasjon fra mobilen din lagres. Hvor du har ringt, når du har ringt, hvem du har ringt til og hvor telefonene befant seg under oppringingen. Det samme skjer med SMS og MMS. I tillegg vil den samme registreringen skje med e-posten du sender.

Det er i første omgang ikke snakk om å lagre innholdet. Men vi vet ikke når det blir foreslått.

Dette er et grovt overgrep mot personvernet og den enkeltes frihetsfølelse. Det er et overgrep mot enkeltpersoners integritet. Det er ikke noe krav om at Norge må innføre dette.

Det er ikke for sent å si nei. Derfor gjør underskriverne av dette oppropet nettopp det. Vi ønsker ikke EUs datalagringsdirektiv i Norge.

Skriv under du også, her

Kommentarer   

#1 anonym 18-07-2009 08:57
Datalagringsdir ektivet krenker retten til privatliv i strid med emnneskerettigh etene. Etter min mening er det alene grunn nok til å reforhandle EØS-avtalen eller si den opp. Vi er likevel sikret fri adgang til EUs marked gjennom handelsavtalen fra 1972.

Underskriftskampanje mot Datalagringsdir ektivet er priverdig, men man trenger også å påvirke politikere og madiafolk slik at Direktivet ikke blir norsk rett.

You have no rights to post comments