Annet

Kommunevalg 2011: Elektronisk stemmegivning sikrer ikke hemmelig valg

Kommunevalg 2011: Elektronisk stemmegivning sikrer ikke hemmelig valgJeg er for å ha elektronisk stemmegivning i valglokalet og ved forhåndsstemmegivning på institusjoner, skoler og lignende der det fysisk er valgfunksjonærer tilstede, men ikke på det som i saken omtales som ”ukontrollerte omgivelser", sa jeg bl.a. da bystyret i kveld drøftet hvorvidt Oslo skulle søke om deltakelse i forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.

Jeg inntok da et annet standpunkt en SVs gruppe, og stemte sammen med Venstre og Rødt imot et slikt forsøk.


Oslo bystyre 11. Nov. 2009
Ivar Johansen, SV

Sak Søknad om deltakelse i forsøk med elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2001

Ordfører;

Jeg deler de kritiske synspunkter som Venstre har fremmet.

Også i KS sitt hovedstyre hadde vi betenkeligheter på dette spørsmålet.  KS frarådet elektronisk stemmegivning utenfor valglokaler, eller det som her omtales som ”ukontrollerte omgivelser” nettopp fordi det er viktig at nye måter å stemme på ikke skal gå på bekostning av garantien for at valget er så hemmelig som mulig.

Jeg har lyst til å sitere fra Statsbudsjettet, Kommunaldepartementets budsjettproposisjon for 2008 hvor elektronisk stemmegivning er viet stor oppmerksomhet. Der refereres arbeidsgruppa som har utredet dette slik: ”De peker på at prinsippet om hemmelige valg er særlig vanskelig å ivareta i forbindelse med stemmegivning utenfor valglokalene. Gruppen mener at det med dagens teknologi ikke er mulig å garantere tilstrekkelig sikkerhet.”
Det er særs alvorlige innvendinger.

Som stemmestyreleder i Rådhuset krets har jeg ved de siste valgene erfart hvor mange familier som kommer samlet til Rådhuset, og hvor ”sjefen” i familien ønsker å følge familiemedlemmene helt inn i stemmeavlukket for å sikre at familiemedlemmene stemmer slik han ønsker.

Tenk dere hvordan dette vil arte seg når stemmegivning skal foregå over internett på en PC hjemme i stua til den enkelte. I praksis tror jeg da ”sjefen” i familien i praksis vil disponere stemmen til alle stemmeberettigede i familien.

Jeg er for å ha elektronisk stemmegivning i valglokalet og ved forhåndsstemmegivning på institusjoner, skoler og lignende der det fysisk er valgfunksjonærer tilstede, men ikke på det som i saken omtales som ”ukontrollerte omgivelser.”

Les fra bystyrebehandlingen

Kommentarer   

0 #1 Jon B. 12-11-2009 00:53
Godt sagt!

Internettvalg er egnet for "valg light", situasjoner hvor det ikke er nødvendig med fullstendig tillit til resultatet.

For stortingsvalg bør internettvalg ikke være en mulighet. Tilhengerne argumenterer for at en angrerett til og med valgdagen vil sikre frie valg - og være et vern mot kjøp av stemmer og familiestemming.

Det stemmer ikke. Det er legitimasjonspl ikt på valgdagen. Det er fullt overkommelig å ta vare på alle pass og eventuelle førerkort til familiemedlemme ne, eventuelt personene du har kjøpt stemmene til.

Det blir bakvendt at man først kjører hardt på for å få innført legitimasjonspl ikt, så innskjerper at det ikke skal være familiestemming , for deretter å åpne for internettvalg.

Stå på, Ivar!
0 #2 Oddny Miljeteig 16-11-2009 12:02
Og Bergen SVs byststyregruppe er heilt på Ivar si line og kjem til å ha eige forslag i bystyret i dag!

Mkh Oddny M

Legg til kommentar