Annet

Tomme boliggårder: Offentlig vannskjøtsel

I Holmenveien 7 på Vinderen har en flott kommunal bygning stått tom i 3 år, en bygning som inntil da huset en behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere. Det er skrikende behov for både rusbehandlingsplasser og boliger, men Byrådet lar huset stå tomt.I Holmenveien 7 på Vinderen har en flott kommunal bygning stått tom i 3 år, en bygning som inntil da huset en behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere. Det er skrikende behov for både rusbehandlingsplasser og boliger, men Byrådet lar huset stå tomt.

I Maridalen har den gamle Skar leir stått tom, på tross av at kommunen har disponert bygningene, i 2 – 3 år. Øde og forlatt, uten tilsyn. Tidligere bodde det 60 mennesker her.

I Grorudveien 3 og 5 på Grorud har de tidligere arbeiderboligene stått tomme i  10- 15 år. - Jeg er redd disse boligene råtner på rot hvis det ikke skjer noe der snart, sa daværende BU-nestleder Trine Skarvang i Akers Avis for 3 år siden. Men som nå Fr.P-bystyremedlem Trine Skarvang sikkert ser: Intet har skjedd. Høyre/Fr.P-byrådet lar kommunal eiendom råtne på rot.

Jeg er mer forbanne på folkevalgte som lar fellesskapets verdier råtne på rot enn ungdommer som tar boliger i bruk. Offentlig vannskjøtsel burde trolig vært straffbart, skriver jeg bl.a. i en artikkel i dagens Klassekampen.


Tomme boliggårder: Offentlig vannskjøtsel

Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV


I Holmenveien 7 på Vinderen har en flott kommunal bygning stått tom i 3 år, en bygning som inntil da huset en behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere. Det er skrikende behov for både rusbehandlingsplasser og boliger, men Byrådet lar huset stå tomt.

I Maridalen har den gamle Maridalen leir stått tom, på tross av at kommunen har disponert bygningene i 2 – 3 år. Øde og forlatt, uten tilsyn. Tidligere bodde det 60 mennesker her.

I Grorudveien 3 og 5 på Grorud har de tidligere arbeiderboligene stått tomme i  10- 15 år. - Jeg er redd disse boligene råtner på rot hvis det ikke skjer noe der snart, sa daværende BU-nestleder Trine Skarvang i Akers Avis for 3 år siden. Men som nå Fr.P-bystyremedlem Trine Skarvang sikkert ser: Intet har skjedd. Høyre/Fr.P-byrådet lar kommunal eiendom råtne på rot.

Jeg må si jeg er mer forbanna på folkevalgte som lar fellesskapets verdier råtne på rot enn ungdommer som tar boliger i bruk. Offentlig vannskjøtsel burde trolig vært straffbart.

Det er grunn til å takke beboerne i Hausmannsgate som gjennom flere år har lagt ned hopetall av arbeidstimer, verdt millioner av kroner, for å vedlikeholde to kommunale gårder som Høyre/Fr.P-byrådet har latt forfalle. Flott at ungdommer tar på seg det ansvaret byrådet ikke tar, ved både å ta boligene i bruk og foreta viktig – men kanskje ikke tilstrekkelig - vedlikehold.Også andre steder i denne byen har kommunale gårder stått tomme i flere år, i en by hvor hundrevis av vanskeligstilte og ubemidlede boligsøkere står i kø for å få en permanent bolig. Ungdommer som midlertidig tar disse gårdene i bruk gjør fellesskapet en tjeneste.

Hausmannsgate 42 er en murgård fra 1800-tallet. Den står på byantikvarens gule liste, som spesielt bevaringsverdig. Beboerne har med betydelige dugnadstimer og penger av egen lommebok forsøkt å vedlikeholde bygningen. Dette har klart ikke vært tilstrekkelig når Brannvesenet må stenge bygningen. Og da spør jeg meg hvilket ansvar Høyre/Fr.P-byrådet faktisk tar for å sikre viktige kulturminner i denne byen.

(Klassekampen 20. febr 2010)
(Nordre Aker Budstikke 18. febr. 2010)
(Akers Avis 20. febr. 2010)

Kommentarer   

0 #11 Nils Amund Raknerud 20-02-2010 17:34
Dette kommunale sløvsinnet gir høyrefolka gode argumenter. Deprimerende.
0 #12 Heidi Hægdahl 20-02-2010 17:35
Bare til orientering: Hausmania har aldri vært okkupert og er ikke kastet ut. Det er uansett helt vanvittig hvordan Oslo Kommune lar bygårder og hus stå å forfalle etter de har kastet ut beboere, både lovelige og okkupanter. Det hadde vært svært ønskelig at media fokuserte litt mere på vanskjøtelsen av boliger her i byen og grunnen for at noen tar seg "til rette" i disse tomme boligene.
0 #13 Ole Pedersen 20-02-2010 22:11
Slik jeg har skjønt det så ble status på Hausmannsgate 42 hevet fra gul liste til vernet gjennom reguleringsplanen.

Det er uansett helt utrolig hvordan kommunen lar den stå med naken upusset fasade. Dette utgjør en umiddelbar fare for de som går forbi, da musrstein kan ramle ned. Samtidig som det i det lange løp gjør at fasaden forvitrer og og huset blir mere og mere rivningsklart.
0 #14 Bente Eck 20-02-2010 23:18
Dette har jeg inntrykk av er noe som skjer i mange kommuner. Helt tragisk med alle bostedløse vi har i tillegg til behandlings-beh ovet slik som i dette tilfellet.

Når kommunene lar kommunale bygg forfalle, eller selger unna bolig-masse slik vi også har sett, mens virkeligheten er at bolig-markedet er så rått at folk ikke har råd å bo lengre.
Jeg tror vi vil få se fler og fler bostedløse fremover ettersom renta bare MÅ stige før eller siden. Bør det ikke være en plikt å forberede seg på det som trolig kommer når så mange allerede nå står uten boliger?

Hvordan kan folkevalgte bare gjøre det de selv ønsker når det så tydelig ikke samsvarer med det folket ønsker?
0 #15 Bjørn Hansen 21-02-2010 09:35
Gode Bente! Menneskeforrakt en er tilbake som i 1920 - 30 årene. Det er ikke så nøye hvordan det går med de andre bare jeg selv har det bra. Gjennom Idol, Big Brother og såkalte reality serier lærer man at man skal godta og bli stemt ut. Noen er bare stemt ut av boligmarkedet og kommunen gir F...med fett på!
0 #16 Nicolai Gulowsen 22-02-2010 11:18
0 #17 Mrtrash 18-05-2010 07:05
10talls kommunale eiendommer i Oslo står tomme!!!rusmisb rukere du haha ...hus trenger folk .. folk trenger hus !!!
0 #18 Riv dritten!! 04-07-2010 16:22
dette skal selvfølgelig rives på sikt, byantikvaren er det største problemet her, maken til venstrevridd idiot!
0 #19 Eli Ann W.Åberg 03-10-2012 12:30
hvorfor kan ikke f.eks tidligere brukere .dvs alle blir jo sammlet sammen til f. bananblokka på galgeberg. Bare brukere og de som prøver å holde seg. Men når så mange er sammlet florerer det allt av stoff du vil ha så jeg lurer på hensikten med det hele. Kan ikke de som vil overta ett lite hus som trenger beboere før huset dør og blir en fare for allmenheten

Legg til kommentar