Annet

Tomme boliggårder: Offentlig vannskjøtsel

I Holmenveien 7 på Vinderen har en flott kommunal bygning stått tom i 3 år, en bygning som inntil da huset en behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere. Det er skrikende behov for både rusbehandlingsplasser og boliger, men Byrådet lar huset stå tomt.I Holmenveien 7 på Vinderen har en flott kommunal bygning stått tom i 3 år, en bygning som inntil da huset en behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere. Det er skrikende behov for både rusbehandlingsplasser og boliger, men Byrådet lar huset stå tomt.

I Maridalen har den gamle Skar leir stått tom, på tross av at kommunen har disponert bygningene, i 2 – 3 år. Øde og forlatt, uten tilsyn. Tidligere bodde det 60 mennesker her.

I Grorudveien 3 og 5 på Grorud har de tidligere arbeiderboligene stått tomme i  10- 15 år. - Jeg er redd disse boligene råtner på rot hvis det ikke skjer noe der snart, sa daværende BU-nestleder Trine Skarvang i Akers Avis for 3 år siden. Men som nå Fr.P-bystyremedlem Trine Skarvang sikkert ser: Intet har skjedd. Høyre/Fr.P-byrådet lar kommunal eiendom råtne på rot.

Jeg er mer forbanne på folkevalgte som lar fellesskapets verdier råtne på rot enn ungdommer som tar boliger i bruk. Offentlig vannskjøtsel burde trolig vært straffbart, skriver jeg bl.a. i en artikkel i dagens Klassekampen.


Tomme boliggårder: Offentlig vannskjøtsel

Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV


I Holmenveien 7 på Vinderen har en flott kommunal bygning stått tom i 3 år, en bygning som inntil da huset en behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere. Det er skrikende behov for både rusbehandlingsplasser og boliger, men Byrådet lar huset stå tomt.

I Maridalen har den gamle Maridalen leir stått tom, på tross av at kommunen har disponert bygningene i 2 – 3 år. Øde og forlatt, uten tilsyn. Tidligere bodde det 60 mennesker her.

I Grorudveien 3 og 5 på Grorud har de tidligere arbeiderboligene stått tomme i  10- 15 år. - Jeg er redd disse boligene råtner på rot hvis det ikke skjer noe der snart, sa daværende BU-nestleder Trine Skarvang i Akers Avis for 3 år siden. Men som nå Fr.P-bystyremedlem Trine Skarvang sikkert ser: Intet har skjedd. Høyre/Fr.P-byrådet lar kommunal eiendom råtne på rot.

Jeg må si jeg er mer forbanna på folkevalgte som lar fellesskapets verdier råtne på rot enn ungdommer som tar boliger i bruk. Offentlig vannskjøtsel burde trolig vært straffbart.

Det er grunn til å takke beboerne i Hausmannsgate som gjennom flere år har lagt ned hopetall av arbeidstimer, verdt millioner av kroner, for å vedlikeholde to kommunale gårder som Høyre/Fr.P-byrådet har latt forfalle. Flott at ungdommer tar på seg det ansvaret byrådet ikke tar, ved både å ta boligene i bruk og foreta viktig – men kanskje ikke tilstrekkelig - vedlikehold.Også andre steder i denne byen har kommunale gårder stått tomme i flere år, i en by hvor hundrevis av vanskeligstilte og ubemidlede boligsøkere står i kø for å få en permanent bolig. Ungdommer som midlertidig tar disse gårdene i bruk gjør fellesskapet en tjeneste.

Hausmannsgate 42 er en murgård fra 1800-tallet. Den står på byantikvarens gule liste, som spesielt bevaringsverdig. Beboerne har med betydelige dugnadstimer og penger av egen lommebok forsøkt å vedlikeholde bygningen. Dette har klart ikke vært tilstrekkelig når Brannvesenet må stenge bygningen. Og da spør jeg meg hvilket ansvar Høyre/Fr.P-byrådet faktisk tar for å sikre viktige kulturminner i denne byen.

(Klassekampen 20. febr 2010)
(Nordre Aker Budstikke 18. febr. 2010)
(Akers Avis 20. febr. 2010)