Annet

Uakseptabel lederlønnsutvikling

Uakseptabel lederlønnsutviklingLederlønnsutviklingen i Oslo kommune har vært helt urimelig under det sittende Byrådet. I løpet av 5 år har toppledergruppen i kommunen i gjennomsnitt hatt en lønnsøkning på 242.000 koner.

I samme periode har den menige ansatte i kommunen hatt en lønnsøkning på 75.000 kroner. Det betyr at mens topplederne har stukket av med en lønnsøkning på 34,7 % har de ørvige ansatte måttet ta til takke med 23,8 %.

Dette går fram av et notat finansbyråden har sendt fram til finanskomiteen, på spørsmål fra meg. Forskjellene øker. Dette er en uakseptabel utvikling, og jeg er nødt til å ta initiativ til en debatt om dette i bystyret, og fremme forslag til vedtak. Hvilke vedtak mener du det er riktig å ta i denne situasjonen?

Les Byrådets notat til bystyrets finanskomite (pdf-dokument)

Kommentarer   

0 #1 Berit Berntsen 29-08-2010 13:33
Ikke alle skal ta hensyn til det tøffere økonomiske tidene åpenbart. Denslags øker politiker-forak ten.
0 #2 Øyvind Michelsen 29-08-2010 22:52
de gode lederne i kommunen har for dårlig lønn. De dårlige burde vært kastet ut!
0 #3 Marit Lange Jønland 29-08-2010 23:35
Ja, gode ledere vil vi ha i det offentlige. Synd hvis lønnsgapet mellom ledere i det private og det offentlige blir altfor stort.
0 #4 Øyonn Groven Myhren 29-08-2010 23:35
Man trenger ikke masse, masse penger. Man trenger bare akkurat passe. Ps. det er ikke sammenheng mellom ytelse og lønn! Men det er mange som jobber mye for lite penger. DET er kipt!
0 #5 Rune 30-08-2010 10:58
Jeg mener denne utviklingen er vanskelig og stoppe så lenge de velger AS-er som selskapsform. I disse styrene sitter blårussen, da hjelper de lite at tillitsvalgte som styrerepresenta nter argumenterer i mot høye lederlønninger. Disse styrene burde vært under kommunal styring.
Bra å få en debatt i saken.
0 #6 Gunnar Solberg 30-08-2010 13:44
Dette er skremende. Samme skjer i Oslo Universitetssyk ehus.
Lederne stikker av med lønnsmidlene.
Lederlønningene står ikke i stil med kompetangsen.
For meg ser dette ut som de som de fikser og ordner seg imellom.
De siste åtte årene har lønnsgapet blitt markant større.
0 #7 Judith Neira 31-08-2010 13:56
Salme 32 :2 Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik.

Legg til kommentar