Annet

Oslo kommune: Sosial dumping, igjen

Oslo kommune: Sosial dumping, igjenDagbladet avslører i dag at renholdere jobber for en rekke offentlige instanser langt under tariff - helt ned til 104,25 kroner i timen. Dette er langt under tariffbestemt minstelønn, som er 148, 56 kroner i timen. Det viser en rekke lønnsslipper og arbeidskontrakter Dagbladet har fått tilgang til. 

Firmaet  Royal Renhold, som bl.a. brukes av Utdanningsetaten, lønner ansatte 10 kroner under tarifflønn, og som  dermed får kr. 28.000 for lite lønn i året.

Adecco har i dag en rammeavtale med Oslo kommune om å levere vikarer innenfor renholdstjenesten.  I en arbeidskontrakt fra Adecco står det at renholderen skal ha dårligere betalt når personen jobber for Oslo kommune (28,56 kroner under tariff i timen), og som dermed får kr. 79.000 for lite lønn i året.

Det hjelper så lite når Oslo kommune i kontrakter med leverandører sikrer seg mot sosial dumping, når Byrådet ikke setter inn tilstrekkelige tiltak for å sikre at teori og praksis stemmer. Eller når Byrådet, på spørsmål fra meg, overfor finanskomiteen forsikrer at alt er såre vell. Dagbladets oppslag i dag viser at så ikke er tilfelle. Det er uakseptabelt at Oslo kommune ikke selv har kontrollrutiner som avdekker sånt, men igjen og igjen må avdekkes av media.

Les Byrådets notat til bystyrets finanskomite av 14. des. 2010, på spørsmål fra meg.
Les min kommentar i Dagbladet i dag

Kommentarer   

0 #1 Rita Rosenborg Rolandsen 19-01-2011 12:02
Det er også mange som jobber mere og mindre Gratis på diverse komunale tilltak hos arbeidsgivere uten å bli lovet jobb på sikt. Her må komunene/bydele ne også bli bedre på å vurdere tilltakene. Det er gjengangere på lista der også. Og jobber... mann full dag og gjør ett fult arbeidsslag så børr man få betalt for det selv om mann er i ett tilltak.
Ingen ønsker å jobbe gratis på lang sikt, og det gir ikke løft for de som vill. Heller en bremsekloss!!
0 #2 Bente Vik 19-01-2011 14:16
Dette er ikke et rettsamfunn verdig!
0 #3 Synnøve Jørgensen 19-01-2011 14:17
Dette har pågått i mange mange år. E d noe rart at f.eks folk e blitt uføre av slitasjer og pådratt sæ sykdommer. De jobbet under uverdige forhold, der ingen norske ville jobbe.Mange av de var organiserte, så dette e vell ikkje noe nytt ???
0 #4 Trygve Sivertsen 19-01-2011 14:33
Dette er et resultat av EØS,;VI har ikke kontroll med (arbeidssøkinge n) innvandringen av "økonomiske flyktninger" fra "fattige" EØS-land,dette burde "arbeiderpartie t" tenke over ikke som "haleheng" til frp og høyre sida om utkastelse.
0 #5 Audun Kristian Braseth 20-01-2011 02:10
Det mye av at i kjølvannet rundt stor virksomheter så legger de seg rundt 20 % under det som er minstetariff. Så mangler oppsigelsevern og arbeidsdagene varierer mye. Alt er sosial domping. Men når Adekcco skal ha egen fotballiga så må vel noen betale!!!!

Legg til kommentar