Annet

Kommunevalg: Nå kan du forhåndsstemme

Benytt stemmerettenForhåndstemmegivning for høstens kommunevalg er startet.
For Oslos del i Rådhuset og en rekke valglokaler rundt i byen.
Ikke la andre bestemme for deg. Bruk stemmeretten.

Les mer under


Forhåndsstemmegivning er startet


Den ordinære perioden for fohåndsstemmegivning startet 10. august og varer til og med 9. september. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Husk å ta med legitimasjon!

For Oslos del skjer forhåndsstemmegivning i

Rådhuset, inngang fra sjøsiden

Åpningstider er: 08.00 - 16.00

Og du kan stemme ved en rekke andre lokaler over hele byen.
Her er en oversikt over lokalene.


Disse partier stiller til valg i Oslo

Demokratene i Norge
Det Liberale Folkepartiet
Det Norske Arbeiderparti
Fremskrittspartiet SV
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kristent Samlingsparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske parti
Pensjonistpartiet
Rødt
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Her finner du alle listene, og personene på den respektive liste.


Et kommunevalg er også et personvalg

Et kommunevalg er både et partivalg og et personvalg. Jeg mener du bør bruke muligheten til å gi tilleggsstemmer til kandidater som du synes utmerker seg på en spesielt positiv måte og/eller fronter saker du selv synes er viktig.

Du kan gi en ekstra personstemme til kandidater på den stemmeseddelen du bruker:alt

Sett i så fall et merke (kryss, hake eller liknende) i ruten ved navnet til de kandidatene du vil stemme på.
Du kan gi personstemme til så mange av kandidatene du vil.

Hvis navnet til noen av kandidatene står med uthevet skrift, betyr det at partiet/gruppen har prioritert dem foran de andre kandidatene.
Du kan gi personstemmer til kandidater med uthevet skrift, på samme måte som til de andre kandidatene.


Du kan gi en ekstrastemme til kandidater på andre stemmesedler (såkalte slengere):alt

Saker løses ofte i bystyret på tvers av partigrenser. Når jeg vil ha flertall for saker/forslag jeg er opptatt av må jeg skape allianser med bystyrerepresentaner i andre partier. Derfor er det viktig at du ikke bare tenker på hvilken partiliste du skal bruke, men også gir tilleggsstemmer til kandidater på egn partiliste og andre partiers liste som du synes gjør en god jobb og engasjert i saker du også er opptatt av..

Skriv i så fall kandidatnavnene i et eget felt på stemmeseddelen for ditt parti.

Hvor mange slengere du kan føre opp, avhenger av antall representanter som skal velges til kommunestyret. For Oslos del er antallet 14.


Det aller viktigste:


Det aller viktigste, uansett hvilke partier eller personer du stemmer på;
Bruk stemmeretten!


Legg til kommentar