Annet

OECD: Øk skattene for de rike

OECD: Øk skattene for de rikeEn viktig ny OECD-rapport, «Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising», dokumenterer den økende ulikheten i mange vestlige land fra 80-tallet og fram til i dag. I gjennomsnitt er de rikeste 10% nå 9 ganger rikere enn de fattigste 10% i alle OECD-landene sett under ett, mot 5 ganger rikere på 1980-tallet.

OECD tar til orde for å legge om medlemslandenes skattesystemer slik at de aller rikeste bidrar med sin «fair share of the tax burden», både gjennom høyere marginalskatter på høye inntekter, og gjennom eiendoms- og formuesbeskatning.


Les mer nedenfor.

En viktig ny OECD-rapport, «Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising», dokumenterer den økende ulikheten i mange vestlige land fra 80-tallet og fram til i dag. I gjennomsnitt er de rikeste 10% nå 9 ganger rikere enn de fattigste 10% i alle OECD-landene sett under ett, mot 5 ganger rikere på 1980-tallet. Totalt 17 av de 22 landene OECD har sett på har opplevd en økning i den mye brukte Gini-koeffisienten.

Mange faktorer trekkes fram som mulige årsaker til denne utviklingen - redusert fagforeningsmakt, økt konkurranse fra lavkostland (globalisering) og at den teknologiske utviklingen har favorisert personer med høy utdannelse relativt til andre grupper. I mange land fører en stor andel deltidsarbeidende til økte forskjeller.

Summen av endringer i skatter og overføringer synes å kunne forklare deler av den økende ulikheten innad i landene, hevder rapporten. I tillegg til å redusere trygdeytelsene, har de fleste OECD-land også redusert marginalbeskatningen på de høyeste inntektene fra 60-70% til rundt 40%. Så er det også helt på toppen av inntektsstigen man finner de største utslagene, der den rikeste prosenten av befolkningen drar i fra resten. Økende kapitalinntekter på toppen bidrar klart til utviklingen.

OECD er bekymret for utviklingen i retning av "vinneren-tar-alt"-samfunn, noe generalsekretær Angel Gurria understreket under framleggelsen av rapporten: «Den sosiale kontrakten holder på å bryte sammen i mange land. Denne studien avliver myten om at gevinstene fra økonomisk vekst automatisk vil "dryppe ned" til resten av befolkningen, og at økt ulikhet fører til økt sosial mobilitet. Uten en strategi for inkluderende vekst vil ulikheten fortsette å vokse. Høy og voksende ulikhet er ikke uunngåelig. Politiske beslutninger har skapt et system som medfører økte forskjeller, og denne politikken er det på tide å endre.»

OECD tar dermed til orde for å legge om medlemslandenes skattesystemer slik at de aller rikeste bidrar med sin «fair share of the tax burden», både gjennom høyere marginalskatter på høye inntekter, og gjennom eiendoms- og formuesbeskatning.

Les sammendraget av OECDs rapport her (kort) eller her (langt).

Les mer om rapporten i Wall Street Journal her.

Les også intervju med IMFs Michael Kumhof: «IMF-chef vill beskatta de rika» her.

(Manifest Orientering)

Følg Ivar Johansen på Twitter
temamessige nyhetsbrev


Kommentarer   

0 #1 John Persen 16-12-2011 08:46
Dette er resultatet av Reagan og Thachers politikk, innført i begynnelsen av 80-tallet, som førte til JAPPE-tida, og avdemokratiseri ng av økonomi-sektore n. Når blir det en endring på denne økonomiske liberalistiske filosofien som fremdeles er herskend, dessverre, og som har ført til kriser med ulike overskrifter?
0 #2 Haakon 16-12-2011 22:34
Det står ikke noe om eiendomsskatt i OECD rapporten, Ivar.
Det står om beskatning av eiendomsinveste ringer. Og det er det i form av utbytteskatt i dag.
Jeg tror ikke folk flest ser på sitt hjem som en eiendomsinveste ring. Man må ha et sted å bo. Og - er det noe jeg mistenker dere sosialister for å være mot så er det eiendomskonger som beriker seg på å leie ut sine mange leiligheter til folk som ikke har råd til bolig.
Derfor er det kanskje best å legge mest mulig til rette for at folk får et sted å bo og ikke flå de som ikke lar seg utnytte av eiendomsbaroner.
Eller hva?

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode