Annet

Oslo Kino: Fra kultur til kommers

Oslo Kino: Fra kultur til kommersHøsten 1999 nedsatte den daværende Bondevikregjeringen (Kr.F, Senterpartiet og Venstre) et utvalg til å utrede kinopolitikken i Norge, og i NOU-en som kom et år senere understreket utvalget at kinovirksomhet må sees i en bredere kulturell og politisk ramme, og viste til hvordan kinoen har vært betraktet som en kjerneinstitusjon i det lokale kulturlivet.  Det var en utredning til å bli klok av.

Høsten 2011, og Venstre har overtatt ansvaret for kulturfeltet i hovedstaden. Byråd Hallstein Bjercke sender fram til bystyret sak om "Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper". I opplisting av kommunale aksjeselskaper er Oslo Nye Teater AS, naturlig nok,  plassert som et selskap der "kommunen har sektorpolitiske formål med eierskapet", mens Oslo Kino AS er plassert som et selskap der "kommunen har forretningsmessig formål med eierskapet."

Og dermed har formålet med Oslo-kinoen blitt slik :  "Her er bedriftsøkonomisk verdioptimalisering hovedmålet, herunder god industriell utvikling. Byrådet forventer god avkastning av kommunens verdier i disse selskapene i form av utbytte og/eller økt aksjeverdi. Selskapene driver etter bedriftsøkonomiske prinsipper, og selskapenes investeringsprosjekter bør minst innfri eiers krav til avkastning. Kommunens utøvelse av eierskapet i disse selskapene skiller seg lite fra private eiermiljøer."

Hva har skjedd  på de 12 år siden Bondevik-regjeringen så klokt understreket at kinovirksomheten er en viktig av kulturpolitikken , til dagens Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti-byråd som setter en strek over kulturdelen, og vil at Oslo-kinoen skal ha som hovedmål å få maksimal økonomisk avkastning?

You have no rights to post comments