Annet

Kommunens eiendomsregister: Her er det, i oppdatert versjon

Kommunens eiendomsregister: Her er det, i oppdatert versjonOslo kommune har selvsagt en oversikt over alle kommunens eiendommer; eiendomsregisteret.

Byrådet ville at dette registeret skulle være hemmelig for byens innbyggere: "Jeg legger til grunn at en elektronisk versjon av kommunens register med en sammenstilling over kommunens eiendommer, vil være et dokument som kan unntas etter offentleglova § 14 som organinternt. Oversikten er derfor ikke et alminnelig tilgjengelig dokument," skrev finansbyråd Kristin Vinje  - på spørsmål fra meg - til bystyrets finanskomite.

Jeg fikk da en enstemmig finanskomite til i møte 19. oktober i fjor å vedta: "Byrådet bes legge til rette for at en elektronisk oversikt over alle kommunale eiendommer er tilgjengelig for oppslag på kommunens nettsider." I komiteens møte på onsdag kunne vi konstatere at registeret fortsatt - et halvt år senere - ikke er tilgjengelig på kommunens nettsider.

Men jeg gjør igjen jobben kommunen så langt ikke har klart: Her er en oppdatert versjon av kommunens eiendomsregister, ajour pr. 31. desember 2011.

Og her et Excelark på hvilke av disse bygninger som på samme tid var tomme, og hvor det sittende byråd lar våre fellesskapsverdier forfalle ved at bygninger står tomme over mange år.

Kommentarer   

0 #1 what ever 15-04-2012 11:39
Supert. Mer informasjon > Mindre.

Hva Kristin Vinje mener med "et dokument som kan unntas etter offentleglova § 14 som organinternt" er ett godt spørsmål. Hvis du har ett dokument og du nekter å offentliggjøre det så er det jo per definisjon ett internt dokument. Google images antyder ellers hat hun bør ilegges styggeavgift.
0 #2 Ola Bog 15-04-2012 14:24
kommune
kommu`ne m1 (gj fr fra lat., av communis 'felles')
...................................................
Så sier bokmålsordboka: Felles!
Men ikke Kristin Vinje fra Høyre: Hemmelig!
Drivende demokratisk dame, dette ~
0 #3 Bjørn Bjøro 15-04-2012 18:36
Mange takk Ivar for at du har brakt dette fram i offentligheten. Oslo kommune burde selv ha interesse av at dette lå åpent. Da kunne mulige leietakere, det være seg offentlige eller private, selv slå opp og henvende seg. Og eventuelle private kjøpere kunne melde sin interesse.

Hvorfor byråden mener at dette kun skal være organinternt er for meg ubegripelig. Det ville være en fordel om byråden kunne forklare dette nærmere her i bloggen.

Og at det ikke er lagt ut av kommunen selv, etter vedtaket, minne litt om "yes, minister". Altså si ja, unngå bråk, og deretter gi blaffen.
0 #4 Ivar J 16-04-2012 18:23
Bjørn: Byrådet lover helt på slutten av dette
kurl.no/fiSu
notatet at eiendomsregiste ret skal være tilgjengelig på internett i løpet av 2. kvartal i år.
0 #5 Tom Just Olsen 16-04-2012 19:17
Dette er viktig! Det kampen står om i Oslo er 'hvem skal eie' (og hvem skal gjøre profitt). Viktig at du står på i denne saken.

Helt uakseptabelt at Høyrefolka forsøker å hemmeligholde dette.

Legg til kommentar