Annet

Kommunens eiendomsregister: Her er det, i oppdatert versjon

Kommunens eiendomsregister: Her er det, i oppdatert versjonOslo kommune har selvsagt en oversikt over alle kommunens eiendommer; eiendomsregisteret.

Byrådet ville at dette registeret skulle være hemmelig for byens innbyggere: "Jeg legger til grunn at en elektronisk versjon av kommunens register med en sammenstilling over kommunens eiendommer, vil være et dokument som kan unntas etter offentleglova § 14 som organinternt. Oversikten er derfor ikke et alminnelig tilgjengelig dokument," skrev finansbyråd Kristin Vinje  - på spørsmål fra meg - til bystyrets finanskomite.

Jeg fikk da en enstemmig finanskomite til i møte 19. oktober i fjor å vedta: "Byrådet bes legge til rette for at en elektronisk oversikt over alle kommunale eiendommer er tilgjengelig for oppslag på kommunens nettsider." I komiteens møte på onsdag kunne vi konstatere at registeret fortsatt - et halvt år senere - ikke er tilgjengelig på kommunens nettsider.

Men jeg gjør igjen jobben kommunen så langt ikke har klart: Her er en oppdatert versjon av kommunens eiendomsregister, ajour pr. 31. desember 2011.

Og her et Excelark på hvilke av disse bygninger som på samme tid var tomme, og hvor det sittende byråd lar våre fellesskapsverdier forfalle ved at bygninger står tomme over mange år.