Annet

Video-overvåking kan gi falsk trygghet

Video-overvåking kan gi falsk trygghet"Oslo omtales ofte som Europas nest-mest overvåkede by, målt etter antall videokameraer som holder øye med befolkningen. Bare i London skal det finnes flere kameraer. For et par år siden ble det kartlagt at rundt 1.000 kameraer overvåker det offentlige gaterommet i Oslo innenfor ringveien, Ring 2. Men er Oslo av den grunn av de byer i Europa hvor det er minst vold og kriminalitet?

Videoovervåking gir oss ofte en falsk trygghet, og skal det ha nevneverdig forebyggende effekt er det enormt ressurskrevende.

SV er opptatt av både ansatte og reisendes trygghet på T-baner og trikker. Når de ansatte ber om videoovervåking lytter vi og tar signalene på alvor. Jeg er derfor glad for at SV har fått en enstemmig finanskomite med på at Byrådet legger fram en sak om trygghetsskapende tiltak.  Den skal se på videoovervåking, men den må da også utrede andre tiltak som kan gjøre kollektivtrafikken tryggere for reisende og passasjerer. Trygg by, er en  særs høyt prioritert oppgave," sa jeg blant annet da bystyret i dag diskuterte forslag om innføring av videoovervåking på trikk og T-bane.


Oslo bystyre 25. april 2012
Ivar Johansen, SV

Sak Innføring av videoovervåking på trikk og T-bane

Ordfører,

Det kan nok være riktig når forslagsstilleren argumenterer med at videoovervåking, sånn i etterkant av en alvorlig kriminell handling, kan bidra til å identifisere gjerningsmannen og også fungere som bevis ved en senere straffesak.

Men jeg tror den preventive virkningen er betydelig overdrevet.  De aller fleste grove voldshandlinger skjer på impuls. De er ikke planlagt. Derfor er det også rimelig at jeg ikke har sett noen dokumentasjon på at sinnslidende eller rusede personer i forkant av slike handlinger foretar forhåndskartlegging av hvorvidt det er videoovervåking utenfor skjenkestedet,  i den aktuelle gata eller på bussen.

På bussene har nok det å fjerne billettsalget, og dermed penger, hatt større betydning som forebyggende tiltak, enn videokameraene.

Oslo omtales ofte som Europas nest-mest overvåkede by, målt etter antall videokameraer som holder øye med befolkningen. Bare i London skal det finnes flere kameraer. Men er Oslo av den grunn av de byer i Europa hvor det er minst vold og kriminalitet?

For et par år siden ble det kartlagt at rundt 1.000 kameraer overvåker det offentlige gaterommet i Oslo innenfor ringveien,  Ring 2.  Det finnes svært få områder mellom Grønland og Majorstuen, Rådhusplassen og St. Hanshaugen som er fri for overvåkning. Men hva er «overvåking» i en slik sammenheng? En undersøkelse noen år tidligere viste at kun fem prosent av overvåkingssystemene langs Karl Johan ble brukt til aktiv overvåking, dvs at personer sitter og følger med på det som skjer innenfor kameraenes filmingsfelt, og zoomer inn når det for eksempel skjer noe av interesse.

Og da er vi ved noe av kjernen: Videoovervåking gir oss ofte en falsk trygghet, og skal det ha nevneverdig forebyggende effekt er det enormt ressurskrevende.

SV er opptatt av både ansatte og reisendes trygghet på T-baner og trikker. Når de ansatte ber om videoovervåking lytter vi og tar signalene på alvor. Jeg er derfor glad for at SV har fått en enstemmig finanskomite med på at Byrådet legger fram en sak om trygghetsskapende tiltak.  Den skal se på videoovervåking, men den må da også utrede andre tiltak som kan gjøre kollektivtrafikken tryggere for reisende og passasjerer.

Trygg by, er en  særs høyt prioritert oppgave.

Følg meg på Twitter
tilsendt nyhetsbrev