Annet

Dikemark: Millioner i tap pga kommunalt vanskjøtsel

Dikemark: Millioner i tap pga kommunalt vanskjøtselOslo kommune la forrige uke ut for salg tidligere sykepleierskole og elevinternat på Dikemark i Asker. Bygg på totalt 4.500 kvm. I annonsene på Finn.no og i Dagens Næringsliv heter det blant annet:

"Byggene bærer sterkt preg av manglende vedlikehold, og av at de ikke har vært i bruk på lang tid. Videre preger også hærverk og innbrudd byggenes tilstand. Fasaden er i teglstein, og er preget av skader. Det er store vann- og frostskader innvendig, med påfølgende råte- og soppskader. Taket over internatbygget ble utbedret i 2006 i et forsøk på å stoppe lekkasjer og ytterligere skader på bygningen. Taket over sykepleierskolen har ikke blitt utbedret på lang tid."

Prisantydning er 12 millioner.

Igjen et eksempel, av alt for mange, at Byrådet lar offentlig eiendom forfalle, og 10-talls millioner av felleskapets midler skusles bort. Bygget kunne umiddelbart vært tatt i bruk  til andre midlertidige formål da det ble tomt. Det kunne vært leid ut på åpne marked, eller evt: om nødvendig solgt for 10 år siden.

Jeg er sikker på at byrådene ikke ivaretar sin egen private eiendom like elendig som de ivaretar felleskapets interesser. Men det er ille når de lar opp mot 200 kommunale bygninger stå tomme, og som eksempelet Dikemark: lar dem forfalle.

 

Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser på Dikemark, ca. 6 km. fra Asker sentrum. Eiendommen har 2 bygg, som har vært brukt til sykepleierskole og elevinternat. Byggene har stått ubrukt over tid, og bærer sterkt preg av vann- og frostskader, med påfølgende råte- og soppskader. Byggene må totalrenoveres.

Regulering

Eiendommen er uregulert. Eiendommen er del av et område som i Asker kommunes kommuneplan defineres i arealkategorien "offentlig område - institusjon/bolig." Kjøper vil selv være ansvarlig for eventuelle reguleringsmessige forhold og andre pålegg fra kommunen.

Beliggenhet

Dikemark er et naturskjønt område med fine turmulighter. Området er bebygget med boligblokker og gammel sykehusbebyggelse. Store friområder rundt eiendommen med Slottsberget, Vardåsen og Kjekstadmarka. Turveier med skiløyper om vinteren. På Vardåsen ca. 2 km. fra eiendommen finnes servicefasiliteter som butikk, skole og barnehage. Det er bussforbindelse til Asker. Eiendommen ligger ca. 10 minutters kjøretid fra togstasjonen i Asker sentrum.

Adkomst

Fra E-18 Oslo: Følg skilt mot Lierskogen, Dikemark. Ta så av til høyre mot Gamle Drammensvei. Kjør så til høyre inn på Dikemarkveien. Følg Dikemarkveien et stykke, og ta så til venstre inn på Villaveien. Hold til venstre på Villaveien frem til veien stopper ved nr. 18 og 20.

Standard/tekniske opplysninger

Byggenes byggeår er ca. 1965. Bebyggelsen er utført hovedsakelig i plasstøpte betongkonstruksjoner, med teglsteinsfasade. Byggene bærer sterkt preg av manglende vedlikehold, og av at de ikke har vært i bruk på lang tid. Videre preger også hærverk og innbrudd byggenes tilstand. Fasaden er i teglstein, og er preget av skader. Det er store vann- og frostskader innvendig, med påfølgende råte- og soppskader. Taket over internatbygget ble utbedret i 2006 i et forsøk på å stoppe lekkasjer og ytterligere skader på bygningen. Taket over sykepleierskolen har ikke blitt utbedret på lang tid. Kjøper oppfordres til å besiktige eiendommen sammen med kompetente rådgivere, og at disse på interessentens vegne vurderer om det er behov for å gjennomføre egne undersøkelser knyttet til tilstand, grunnforhold, reguleringsstatus og annet.

Følg meg på Twitter

Få tilsendt temavise nyhetsbrev

 

 

 

Kommentarer   

#1 Haakon 29-10-2012 15:03
Dette viser hva vi har snakket om før, Ivar.
Kommuner/offent lige kan ikke drive eiendom. Vedlikehold vil alltid kommer i bakgrunnen av avisoppslag om stakkars mennesker som ikke får tilbudet sitt, veikvalitet, fattigdom, rus osv osv.

Mer penger til kommunene fører ikke til mer vedlikehold. Det fører til mer til skrytelistene som f.eks. behandling av eldre.

Man må se på helt andre måter å drifte på om det skal bli noe hold i dette her.
#2 Bjørn Bjøro 29-10-2012 19:40
Forutsatt at beskrivelsene er korrekte, er dette vanskjøtsel.

Oslo kommune kan langt bedre. Det vet jeg av erfaring, som selv arbeider i kommunen. På tjenestestedet jeg et, leies det av det kommunale foretaket Omsorgsbygg Oslo KF. Vaktmester kommer på inspeksjon annenhver uke, og vedlikehold følges opp. En del innvendige ting er min egen etat ansvarlig for, og det driftsavdelinge n der skal forestå fungerer greit. Og tillegg gjør ansatte på tjenestesteder diverse småting.

Så det er mulig å få det til, også i praksis.
#3 Ivar J 29-10-2012 19:53
Haakon: men Høyre/Fr.P-byrå det er jo ikke engang i stand til å SELGE en flott eiendom før forfallet er total? om de mener det riktige er å selge så kunne de jo gjort det for svært mange år siden.
#4 Bjørn Bjøro 30-10-2012 08:20
Ivar: Det du nevner er en så grov vanskjøtsel og sløsing med skattebetalerne s penger - til tross for at det kunne gjort det helt annerledes om de ville - at jeg foreslår at du ber Kommunerevisjon en granske saken. Det er jo bare for Kontrollutvalge t å fatte vedtak om det. Så da tar du vel kontakt med både Kommunerevisjon en direkte, og med medlemmer i Kontrollutvalge t for å få gjort noe med saken.

Gransking av Kommunerevisjon en har en viss avskrekkende effekt. Jeg ser det når jeg er tilstede som observatør på deler av møtene i Helse- og sosialkomiteen.
#5 Haakon 30-10-2012 13:39
Det er sant. Man har ikke visst hva man skal med bygget og har ikke fått gjort noe med det.
Staten opplever det samme med f.eks. Lier psykriatriske sykehus. Det står der og forfaller.

Det er ikke partiene det er noe galt med. Det er driftsmåten!
#6 Ivar J 01-11-2012 18:50
Haakon: Ditt parti, Høyre, har hatt uavbrutt byrådsmakt i Oslo fra 15. januar 1997. Hvor lenge mener du det er rimelig at de skal sitte handlingsrammet på dette saksområdet? Kommunens driftsmåte besluttes nemlig også politisk.

You have no rights to post comments