Annet

Bystyrebehandling av mitt forslag om gratis kartdata

Bystyretbehandling av mitt forslag om gratis kartdata"Å gi offentligheten gratis tilgang til grunndata gir betydelig verdiskapning. Rett nok taper kommunen noen kroner i inntekter på gebyrsiden, men dette vil opplagt komme mangedoblet tilbake i form av økte skatteinntekter. Og ikke minst: spennende, nye, digitale produkter for innbyggerne. Uten at Meteorologisk Institutt friga sine data ville ikke en særs vellykket tjeneste som yr.no sett dagens lys.  Uten at Avinor ga gratis tilgjengelighet til flyinfo ville vi ikke på mobilen kunnet sjekke om flyene er i rute. Og ikke minst: uten prinsippet om at satelittdata er gratis tilgjengelige ville GPS-teknologien trolig ikke nå blitt allemannseie," sa jeg bl.a. da bystyret i går igjen behandlet et forslag fra meg om at Plan- og bygningsetatens kartdata skal være gratis for publikum.

Bystyret vedtok at Byrådet skal fremme en egen sak til bystyret.

 


Oslo bystyre 21. november 2012
Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag fra Ivar Johansen (SV). Offentlig informasjon – gratis for innbyggerne

Ordfører


Oslo Høyre gikk til valg på: "Frigi offentlige data, som kartdata, slik at hvem som helst

kan bruke dem." Dette er et klokt standpunkt. For at hvem som helst skal kunne bruke kommunens kartdata, må vi bort fra at dette er et forretningsområde hvor man skal få maksimalt med penger i kommunekassa. Som Deichman har gratis utlån av bøker bør da også kommunens kartmateriale være gratis for publikum.

Jeg har hørt et argument for at kommunens kartdata ikke skal være gratis for offentligheten: hvorfor skal vi subsidiere eller levere ut gratis kartdata til store gigantiske konserner som Microsoft eller Google?

Tja, det kan man nå si, men forholdet er at jo at det multinasjonale konsernet Microsoft i dag må betale nøyaktig samme pris for å få ut komplette kartdata for Oslo kommune som den relativt ubemidlede studenten og nyskaperen som har et spennende forretningskonsept som kan legge grunnlag for en bedrift med svært mange arbeidsplasser og gode skatteinntekter for kommunen. For Microsoft er kostnadene relativt mikroskopiske, men det er ikke sikkert studenten er i stand til å legge et sekssifret beløp på bordet. Egenbetaling og avgifter har derfor også et klasse- og fordelingsperspektiv over seg.  De som har god råd kan greit kjøpe seg kunnskap og tjenester.

Å gi offentligheten gratis tilgang til grunndata gir betydelig verdiskapning. Rett nok taper kommunen noen kroner i inntekter på gebyrsiden, men dette vil opplagt komme mangedoblet tilbake i form av økte skatteinntekter. Og ikke minst: spennende, nye, digitale produkter for innbyggerne. Uten at Meteorologisk Institutt friga sine data ville ikke en særs vellykket tjeneste som yr.no sett dagens lys.  Uten at Avinor ga gratis tilgjengelighet til flyinfo ville vi ikke på mobilen kunnet sjekke om flyene er i rute. Og ikke minst: uten prinsippet om at satelittdata er gratis tilgjengelige ville GPS-teknologien trolig ikke nå blitt allemannseie.

Statens Kartverk har nå frigjort svært mye datainformasjon til gratis bruk, og de gjør det bl.a. i et samarbeid med kommuner som Bærum, Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim. Og som det heter på Statens Kartverks sine sider: ”Målsettingen med åpning av tjenestene er å stimulere til kreativ og utvidet bruk av geografiske tjenester.” Andre større kommuner går foran.

Det er litt underlig at etter at Høyre-byråd Bård Folke Fredriksen i 10 måneder har ruget på mitt forslag, sier han kommunen trenger mer tid for å se på om Høyres valgprogram er realiserbart. Greit nok at bystyret derfor i dag vedtar at Byrådet fremmer egen sak for bystyret. Jeg tror garantert at virkeligheten her vil komme til å innhente oss. I løpet av få år vil bystyret bli tvunget til å frigjøre kartdata, for eksempel ved at et enstemmig Storting i lovs form vil fastslå at tilgang til offentlig kartinformasjon skal være gratis.

 

(redigert versjon trykket som artikkel i Klassekampen 28. nov. 2012)

Legg til kommentar