Annet

Lærlingekrav ved innkjøp: For lav prioritet hos Byrådet

Lærlingekrav ved innkjøp: For lav prioritet hos ByrådeJeg er ikke imponert over Byrådets evne og vilje til å bruke sin posisjon, ved at Oslo kommune er en av landets største innkjøpere, til å sikre tilgang på nødvendig antall lærlingeplasser. Byrådets svar på min utfordring viser at dette har lav prioritet.

Mitt spørsmål var: "Forventes det at leverandøren som vinner anbudet øker inntaket av lærlinger med et nivå som står i forhold til det oppdraget de får fra Oslo kommune, eller - i sin ytterste konsekvens - holder det at de "bare" har den ene lærlingen som konsernet alltid har hatt?". Avskrellet det byråkratiske språket er nok det reelle svaret: vi bruker ikke markedsmakten.

Det kommunale foretaket Boligbygg Oslo KF skriver: "Boligbygg har ikke et særskilt kontraktsoppfølgingsregime hva angår lærlingklausulen. Vi har således ikke oversikt over det antall lærlinger som entreprenøren har til enhver tid. På bakgrunn av behovet for dokumentasjon og kontroll av leverandørens lærlingordning ser vi nødvendigheten av at kommunen inntar strengere kontroll/dokumentasjons- og rapporteringskrav i standardkontraktene. I tillegg bør det utarbeides enkle rapporteringsskjemaer som entreprenøren fyller ut. En kontraktsfestet og standardisert
rapporterings- og oppfolgingsrutine vil sikre likebehandling og en fornuftig ressursbruk". 

Når jeg spør Byrådet om kommunen vil følge opp Boligbyggs anbefaling, svarer Byrådet: nei. Dette saksområdet har - dessverre - ikke nødvendig prioritet hos Byrådet.