Annet

Manglende sikring av stortingsbygningen

Manglende sikring av stortingsbygningenEn mann med skuddsikker vest truet med å sprenge Stortinget i lufta, og det minner meg på at vi ikke må få en ny Grubbegata-situasjon. Det er påfallende at fortsatt kan enhver kjøre en varebil fullstappet med sprengstoff tett inntil stortingsbygningen i Akersgata, Stortingsgata og Karl Johansgate, med de katastrofale følger dette kan få.

Jeg har derfor sendt fram følgende spørsmål som ordfører og Byrådet bes besvare overfor bystyrets finanskomite:

"Det bes om at finanskomiteen gis en orientering den kontakt som har vært mellom Stortinget/Staten hva gjelder trafikkale sikkerhetstiltak rundt Stortinget, særlig hva gjelder spørsmål om sperring/delvis sperring av gater.

Det bes særskilt tydeliggjort om Stortinget/Staten har meldt inn noen ønsker/behov som krever kommunal samtykke, og som ikke er imøtekommet av Oslo kommune."

Legg til kommentar