Annet

Munch-bytte skal benyttes til ervervelse av ny kunst

En privat eier har tilbudt Munch-museet tre kunstverk av Edvard Munch i bytte mot et grafisk verk i museets samling: To mennesker. De ensomme, tresnitt, Woll 157, MM G601-24. Til dekning av verdiforskjellen mellom byttene tilbys Munch-museet et beløp på kr 1 800 000.  Munch-museet eier eksemplarer av 742 av Munchs 748 grafiske motiver. Det er som regel mange eksemplarer av hvert motiv, så museets grafiske samling omfatter nærmere 18 000 eksemplarer. Gjennom ervervelsen av frottasjon Fortvilelse vil museet ha 743 motiver og dermed være ett skritt nærmere en komplett samling av Munchs grafisk verk.  Dette er et klokt forslag, og vil styrke Munchsamlingen.  Men jeg er da opptatt av at pengene ikke skal benyttes til ordinær drift av Munchmuseet, som jo må dekkes ved ordinære bevilgninger fra bystyret. I finanskomiteen fikk jeg derfor enstemmighet på et forslag om at En privat eier har tilbudt Munch-museet tre kunstverk av Edvard Munch i bytte mot et grafisk verk i museets samling: To mennesker. De ensomme, tresnitt, Woll 157, MM G601-24. Til dekning av verdiforskjellen mellom byttene tilbys Munch-museet et beløp på kr 1 800 000.

Munch-museet eier eksemplarer av 742 av Munchs 748 grafiske motiver. Det er som regel mange eksemplarer av hvert motiv, så museets grafiske samling omfatter nærmere 18 000 eksemplarer. Gjennom ervervelsen av frottasjon Fortvilelse vil museet ha 743 motiver og dermed være ett skritt nærmere en komplett samling av Munchs grafisk verk.

Dette er et klokt forslag, og vil styrke Munchsamlingen.

Men jeg er da opptatt av at pengene ikke skal benyttes til ordinær drift av Munchmuseet, som jo må dekkes ved ordinære bevilgninger fra bystyret. I finanskomiteen fikk jeg derfor enstemmighet på et forslag om at "Inntektene fra salgets avsettes og anvendes til å erverve objekter som styrker samlingen."

Les mer nedenfor.Sak 17        Erverv av tre kunstverk av Edvard Munch. Byrådssak 22 av 29.01.2013

MERKNADER:
 

Komiteens mindretall, medlemmet fra SV, understreker at Munch-testamentering fra hans side var å sikre en samlet bevaring og trygg forvaltning av hans kunstneriske produksjon. Han overrakte hele kunstsamlingen til én mottager. Det er altså i strid med Munchs ønske å begynne å splitte dette opp gjennom å finansiere Munchmuseets drift ved salg av hans kunst.

Dette medlem viser til at byrådet har gitt delegasjon til bystyret for å avhende Munch-kunst kun i en helt bestemt situasjon: nytte grafiske blad man har dubletter av i bytte mot Munch-kunstverker som Munchmuseet ikke eier og som det er ønskelig å skaffe seg for å komplettere samlingen med. Det er å støtte opp under, og være lojal mot, Munchs ønske om en samlet forvaltning av hans produksjon, i motsetning til en salgslinje.

Dette er presist formulert slik av Munchmuseets direktør forleden: «Man kan avhende duplikater av grafikk med formål å styrke samlingen. Dersom det er økonomi med i bildet, skal det også gå til å styrke samlingen. Å styrke samlingen betyr å erverve objekter som man ikke har fra før.»

Dette medlem anser at byrådets forslag er helt i tråd med denne holdning.

Dette medlem ser det som særs viktig at inntekten på kr. 1,8 millioner ikke går til løpende drifts- eller vedlikeholdsoppgaver ved museet, slik byrådssakens formulering om at «inntekten fra salget avsettes og anvendes til å styrke samlingen» kan åpne for. Det kan f.eks. være slik at noen vil si at restaurering og vedlikehold av kunsten kan styrke samlingen. Dette medlem foreslår derfor helt eksplisitt at inntekten skal avsettes og anvendes til å erverve objekter som styrker samlingen.

FORSLAG:

Ivar Johansen på vegne av SV fremsatte følgende forslag:

Inntekten fra salgets avsettes og anvendes til å erverve objekter som styrker samlingen.

Følg meg på Twitter
Følg meg på Facebook
tilsendt temavise nyheter