Annet

Oslo Nye Teater trenger din støtte nå!

Oslo Nye Teater trenger støtte nå!Tydelig appell fra Birgitte Victoria Svendsen, tillitsvalgt for skuespillerne på Oslo Nye Teater:

"Den 6. mars avgjøres Oslo Nye Teaters skjebne i bystyret i Oslo kommune. Skal teatret bli et prosjektteater? Blir vi pålagt av våre eiere å nedbemanne ytterligere? Omorganisere driften? Det hersker stor forvirring rundt hva Kultur- og utdanningskomitteens innstilling egentlig innbærer. (Les Aftenposten 16.2.)

Oslo Nye Teater er allerede kraftig nedbemannet i løpet av de siste 12 årene. Vi får 80 mill i året til å drifte 3 scener. Vi er totalt 103 personer ansatt. Vi sliter med å saldere budsjettet for 2013, pga 2,5 mill kutt i bevilgning, og må trolig nedbemanne i år.

Kulturbyråd Hallstein Bjerke (V) mener for mye av tilskuddet går til å lønne fast stab, og ønsker seg en mer fleksibel organisajon: færre fast ansatte og leie inn folk ved behov. Pengene skal følge prosjektene, og ikke bindes i faste lønnskostnader. Dette er en tankegang som allerede gjennomsyrer store deler av samfunns- og næringslivet: Færre ansatte, flere innleide. Får vi en borgelig regjering til høsten kan denne tankegangen ramme flere teatre med statlig støtte.

Vi ber med dette om deres støtte! Vi trenger all den støtte og hjelp vi kan få. Send oss gjerne støtteerklæringer, skriv/snakk i pressen og på sosiale medier. Og ikke minst: send mail, sms og ring bystyrepolitikerne.

Men tiden er knapp: 6. mars avgjøres vår skjebne i Oslo Bystyre."
Se Redd Oslo Nye Teater på Facebook.

Kommentarer   

0 #1 anne grethe flem 20-02-2013 00:11
Vil at teatet skal få den bevilgningen de har hatt slik de kan fo rtsette som tidligere uten nedbemanninger .
0 #2 Robert Pehrson 20-02-2013 01:05
Jeg har sendt følgende epost til byråd Hallstein Bjercke (), og oppfordrer andre til å gjøre noe tilsvarende:

Som mangeårig Venstrevelger vil jeg gjerne appellere til deg i saken om Oslo Nye Teater. Jeg har også fulgt Oslo Nye og satt stor pris på deres produksjoner de siste 10 årene.

Jeg har vært så heldig å kunne følge to produksjoner ved teateret de siste årene delvis fra innsiden, da sønnen min har vært med som skuespiller i oppsetningene "Les Miserables" og "Postkort fra Lillebjørn". Derfor har jeg fått innblikk i hvor viktig alle funksjoner ved teateret er for at det vi ser på scenen skal bli av så høy kvalitet.

Jeg er sikker på at dere som ansvarlige politikere hadde fått den innsikten dere trenger for å ta en riktig avgjørelse i denne saken, ved å avlegge teateret et besøk bak scenen og se hvilken formidabel innsats som legges ned i hverdagen. Til tross for nedbemanninger og redusert offentlig støtte har teateret klart å opprettholde en svært høy standard. Jeg er imidlertid engstelig for at teateret nå mister den viktige støtten fra Oslo Kommune, både moralsk og økonomisk som de trenger for overleve.

Om teateret går over til prosjektbasert drift er jeg redd mange av de gode kreftene ved teateret skal gå tapt for godt.

Med håp om fortsatt støtte fra byrådet, og da særlig fra det kulturbevisste partiet Venstre til en av de viktigste kulturinstitusj onene i Oslo-området.
0 #3 Liv Hege Nylund 20-02-2013 12:01
Liv Hege Nylund (tidligere teatersjef ved Nord-Trøndelag Teater) støtter dere i kampen for at Oslo Nye fortsatt skal leve som byens eget teater med et ensemble!
0 #4 Tove Ellefsen Lysander 20-02-2013 12:59
Prosjektbasert drift - snarere enn teaterpolitikk handler er dette forslaget et uttrykk for politikeres våte drøm om at samfunnet skal kunne nøye seg med å stille rom og kanskje også teknikk til disposisjon, og så skal krefter utenfra komme og fylle tomrommet med innhold. Grupper og prosjekt med kunstnerisk profil, profesjonalisme og originalitet - dem finnes det ikke mange av på markedet. De fleste har bare arbeidskraft å komme med. Kvalitet og profesjonalitet forutsetter penger og kontinuitet.
Det man risikerer er å nedmontere et vel fungerende teater med en egen profil. Bystyret burde heller kaste et blikk på Stockholms Stadsteater, som har fått økte tilskudd av eieren Stockholms kommune, og som istedenfor nedskjærninger har fått muligheten til å trappe opp antallet produksjoner. I dag er teatret en kreativ kontrast til statlige Dramaten, og gir også plass til grupper utenfra.
Heller en et tomt skall bør Oslo Nye få fortsette å være vitaminsprøyta i Oslos teaterliv!

Tove Ellefsen Lysander
0 #5 sidsel marie nilsen 20-02-2013 13:04
dere har min fulle støtte i kampen for at Oslo Nye fortsatt kan leve fortsatt skal leve som byens eget teater med et ensemble
0 #6 Edvard Hoem 20-02-2013 13:59
Byrådets planar for Oslo nye Teater er ikkje noko anna enn ei ulykke. Snakket om prosjektteater viser at dei som driv på med dette, ikkje veit noko om kva som skal til for å laga profesjonelt teater. Ei omlegging vil vera eit tap for teaterlivet i Oslo. Dei som protesterer har mi fulle støtte.
Stå på.
0 #7 Tone Andrea Randall 20-02-2013 22:20
Da har jeg skrevet en lang mail til Hallstein Bjercke.
Og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme.
Lenge leve Oslo Nye Teater !
Tone Andrea Randall
påkleder
Oslo Nye Teater
0 #8 Kristin M. Røgeberg 18-03-2013 11:50
Prosjektteater? Hva i all verden er det? Deette er like ille og viser samme mentalitet som omgjøring av helsevesenet. De som bestemte det ante heller ikke de fulle konsekvensene av hva de var med på å bestemme. Oslo Nye skal være et ansvarlig kunsnerisk høyverdig teater. Det er hovedsaken.

Legg til kommentar