Annet

Fortsatt ulovlig politisk overvåking?

Fortsatt ulovlig politisk overvåking?En enstemmig Stortingets justiskomite uttalte i sesjon 1984-85:

"en kopiering av abonnentlistene for et blad som f.eks. Ikkevold, [innebærer] en registrering av personer som må ligge langt utenfor overvåkingstjenestens interessefelt ... En abonnent på tidsskriftet kan ha andre motiver enn å ville støtte og/eller solidarisere seg med en organisasjons eventuelle ulovlige mål og midler ... Etter komiteens mening vil det neppe kunne tenkes praktiske situasjoner der et abonnent-kartotek med noen grad av sikkerhet kan gi veiledning eller sikker kunnskap om organisasjonens sympatisører." Se Lundkommisjonens rapport.

Og så i dag står altså en PST-agent fram i NRK TV og sier at som agent for PST sørget han for at Politets sikkerhetstjeneste skaffet seg abonnementlistene for bladet Gnisten. PST opptrer altså i klar strid med Stortingets krystallklare beskjed: abonnementslister for tidsskrifter "må ligge langt utenfor overvåkingstjenestens interessefelt."

Om PST-agenten snakker sant betyr det at den ulovlige politiske overvåkingen fortsetter.

Legg til kommentar