Annet

Sosial dumping av vikarer: Likebehandlingsprinsipp fra årsskiftet

Sosial dumping av vikarer: Likebehandlingsprinsipp fra årsskiftetFra 1. januar i år er vikarbyrådirektivet norsk rett. Den vesentligste endringen innebærer et krav om at innleide arbeidstaker minst skal sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstakeren hadde vært ansatt i et vikariat hos innleier for å utføre samme arbeid. Det ble samtidig av norske myndigheter innført en rekke tiltak for å sikre at kravet om likebehandling etterleves. Likebehandlingen skal skje fra det tidspunkt vedkommende kommer til innleiebedriften og begynner å jobbe her.

Byrådet har nå sendt ut et rundskriv til kommunens virksomheter om hvordan dette skal følges opp i Oslo kommune.

Jeg minner særlig om dette avsnittet i rundskrivet:


"Tillitsvalgte i innleievirksomheten gis på anmodning innsynsrett i de lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleievirksomheten og bemanningsforetaket. Også disse opplysningene er underlagt taushetsplikt. Ved utlevering av opplysninger til tillitsvalgte bør det samtidig gjøres oppmerksom på taushetsplikten og at opplysningene kun skal brukes for å undersøke om likebehandlingsprinsippet er fulgt."

Ansattes tillitsvalgte er altså her tildelt en sentral rolle i å forhindre sosial dumping, og det er viktig at denne brukes.

Les Byrådets rundskriv til virksomhetene (pdf)

Kommentarer   

0 #1 Trond Larsen 04-03-2013 08:40
Hvs med privat sektor? Har tillitsvalgte samme innsynsrett?
0 #2 Ivar J 04-03-2013 08:44
Trond: ja, nøyaktig det samme

Legg til kommentar