Annet

Tomme kommunale bygg: Ringnesvillaen snart stått tom i 4 år

Tomme kommunale bygg: Ringnesvillaen snart stått tom i 4 årDen praktfulle Ringnesvillaen i Biermannsgate 6  (se bildet) står fortsatt tom, noe den har gjort i snart 4 år etter at barnevernsinstitusjonen den huset ble nedlagt.

På Eiendoms- og byfornyelsesetatens (EBY) oversikt over ledige kommunale bygg står følgende anmerkning: "OBY jobber med utleie av selve Ringnesvillaen. Investeringer påkrevet før utleie. Utleie stoppet av tidligere kommunaldirektør. Flere mulige leieinteressenter." Sagt med andre ord: Kommunens toppledelse i Rådhuset stopper en etat som vil redusere kommunens tap!

Ringnesvillaen er på linje mange - alt for mange - kommunale bygg som har stått tom i en årrekke uten at, for å bruke et folkelig uttrykk, kommunen klarer å få ut fingeren.  Rett nok fører EBY en regelmessig oversikt, og presser fram avgjørelser, på "ledigmeldte bygg", men mange bygg som står tomme blir jo ikke "ledigmeldt". På siste oversikt mangler f.eks. både gamle Stovner Sykehjem, Ammerudkollen Grendeskole, Løren skole, Tåsen aldershjem og gamle Lille Tøyen Sykehjem, for å nevne noen.

Mitt tiltaksforslag ligger til behandling i bystyret
Etatens siste oversikt (15.1.2013) over en del ledigmeldte bygg (pdf, hvis problem: høyreklikk og last ned til egen maskin)

You have no rights to post comments