Annet

Munchbytte: Øremerking til ervervelse av objekter

Munchbytte: Øremerk ervervelse av objekterBystyret vedtok i går - enstemmig - en bytteavtale hvor et Munchverk i museets samling ble byttet mot tre verk av Munch i privat eie, samtidig som kommunen mottar et mellomlegg på 1,8 millioner. I den sammenheng sa jeg blant annet:

"I disse dager ser vi resultatet av dårlig overordnet politisk styring fra Byrådets side med den konsekvens at Munchmuseet – i jubileumsåret – er tvunget til en omfattende nedbemanning. Desto viktigere er det at man i fortvilelsen ikke blir fristet til å bruke salg av verker til å finansiere ordinær drift. Jeg er derfor glad for å ha fått en enstemmig finanskomite med på et premiss om at inntekten av denne byttehandelen – til sammen 1,8 millioner – skal avsettes og anvendes til å erverve objekter som styrker samlingen.

Man kan ikke spise av lasset for å finansiere ordinær drift."

Les mer nedenfor.Oslo bystyre 6. mars 2013
Ivar Johansen, SV

Sak Erverv av tre kunstverk av Edvard Munch

Ordfører,

I et tidligere bystyremøte vedtok bystyreflertallet å selge et av Munchs fotografier. Fra SVs side stemte vi i mot dette, da vi mente – og mener – dette var i strid med Munchs testamente. Og dessuten unødvendig fordi det aktuelle bildet kunne disponeres av Pompidou-senteret gjennom deponering eller langsiktig leieavtale.

I denne saken er det annerledes. Munchmuseet har ennå ikke en komplett samling av Munchs grafiske verk. Det er noen få hull i samlingen. Å benytte dublettsamlingen for å skaffe Munchmuseet tre kunstverk som i dag mangler i samlingen er etter SVs oppfatning klart å være lojal mot Munchs ønske om en samlet forvaltning av hans produksjon. Det styrker og utvider samlingen.

Derfor støtter vi Byrådets forslag.

I disse dager ser vi resultatet av dårlig overordnet politisk styring fra Byrådets side med den konsekvens at Munchmuseet – i jubileumsåret – er tvunget til en omfattende nedbemanning. Desto viktigere er det at man i fortvilelsen ikke blir fristet til å bruke salg av verker til å finansiere ordinær drift. Jeg er derfor glad for å ha fått en enstemmig finanskomite med på et premiss om at inntekten av denne byttehandelen – til sammen 1,8 millioner – skal avsettes og anvendes til å erverve objekter som styrker samlingen.

Man kan ikke spise av lasset for å finansiere ordinær drift."

Les fra bystyrebehandlingen

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyhetsbrev

Legg til kommentar