Annet

OL-kostnad på 30 milliarder: Galematias

OL-kostnad på 30 milliarder: GalematiasDet er selvsagt helt galematias: Et vinter-OL i Oslo vil koste det offentlige over 20 milliarder kroner, eller minst 4.000 kroner pr. nordmann. Omregnet i 2013-kroner kostet Lillehammer-OL bare det halve.  Og i tillegg: kreves det 10 milliarder i privat kapital.

Vi vet alle de utfordringer storbyen Oslo står overfor hver eneste dag:

- barnevernet, som ikke har nok ressurser til å ivareta barn som er utsatt for alvorlig omsorgssvikt
- eldreomsorgen, hvor terskelen for å få sykehjemsplass eller tilstrekkelig hjemmesykepleie er uakseptabelt høy
- barnehagebarn, som ikke får vikarer når de ansatte er syke
- Munch-museet, som må kutte en tredjedel av bemanningen
- kollektivtrafikk, hvor det ikke er mulig å få politisk vilje til å prioritere en ny sentrumstunnell, og som vil ha som konsekvens fullstendig kork i løpet  av en del år
- Osloskolen, som relativt sett år for år får færre lærere pr. elev, og som ikke klarer å fange opp de mange elever som faller fra

Vi må prioritere det viktigste først, er mantraet vi ofte hører, - når det passer seg. Her prioriterer trolig flertallet i Oslo bystyre OL-gigantomani framfor nødvendig velferd og infrastruktur for byens innbyggere.

OL er en fest, for noen få dager. For bare en bittelitten brøkdel av beløpet kunne vi laget en gigantisk festuke for byens innbyggere hvert eneste år fram til 2022. Og vi kunne - også for et betydelig lavere beløp - hatt en massiv utbygging av idrettsanlegg for folk flest, for folkeidrettene, utfra hva byens først og fremst trenger, og ikke utfra OL-eliteidrettstankegang.

Her en som kjenner idretten godt
Les mer på Oslo kommunes nettsider

Kommentarer   

0 #11 Creatorr 15-03-2013 01:02
Jagerflyene vi har kjøpt koster hver nordmann ca. 12.000 kroner...

Legg til kommentar