Annet

Vil Venstre skaffe oss et nasjonalt kinomonopol?

Vil Venstre sikre oss et nasjonalt kinomonopol?Venstre-byråd Hallstein Bjercke sitter nå og vurderer hvem han skal selge en av Oslos viktigste kulturbedrifter, Oslo Kino, til, etter at anbudsfristen gikk ut 5. mars, Byråden sier han vil anbefale salg «hvis kommunen får rett pris fra rett kjøper».

En av selskapene som har lagt inn bud er det inntil nylig Bonnier-eide SF Kino. SF Kino har i dag en markedsandel i det norske kinomarkedet på nær 22 prosent, Hvis SF Kino får kjøpe Oslo Kino, får de en markedsandel på vel 46 prosent i Norge. Ser vi kun på byene, er markedsandelen over 50 prosent. I praksis vil SF Kino da styre hvilke filmer som blir distribuert til norske kinosaler, for ingen filmimportør vil naturligvis ta inn filmer som ikke er sikret visning i de store byene. Byrådspartiene Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti, som ellers snakker så vakkert om konkurranse, kan altså her i praksis gjennom salget etablere et nasjonalt kinomonopol.

Og trolig vil det bli mer kommers enn man tidligere kunne ane. SF Kino fusjonerte i helga med den finske Finnkino. Hovedaksjonæren av Finnkino, investeringsselskapet Ratos blir dermed hovedaksjonær i det fusjonerte selskapet med sin 60 % eierandel. Her kan vi altså risikere at "kulturpartiet" Venstre selger Oslo Kino til et finsk investeringsselskap, hvis hovedformål er maksimal økonomisk profitt.

Vi får se.  Her en artikkel jeg hadde om dette i Dagens Næringsliv i juni fjor.

Kommentarer   

0 #1 Nils Klevjer Aas, frittstående historiker og forfatter 21-03-2013 11:17
Norske kommunalpolitik ere har for lengst gravlagt kinoen. På 1910- og 20-tallet, og i gjen etter 2. verdenskrig, stod kino som et symbol på modernitet og progressiv urbanitet. Men fra 1970-årene og frem til i dag har norske kommunepolitike re i stigende grad unnlatt å vise interesse for kinoen (trolig bl.a. som en følge av at de selvstendige, politisk oppnevnte kinostyrene ble sugd opp i hovedutvalg for kultur og oppvekst). Deltagerlistene på Kommunale Kinematografers Landsforbund viser hvordan andelen norske ordførere og andre politisk oppnevnte delegater forsvant fra dette forumet og ble erstattet av kultursekretære r og kultursjefer.
Men det ironiske er at kinobesøket i dag (2001-2012) er høyere enn det var på 1970-tallet.
0 #2 Ivar Halstvedt 21-03-2013 11:25
Hei!

Det norske kinosystemet har siden 1913 vært basert på 100% vanntette monopoler.
Mange mener det har fungert bra og gitt mangfold.
SF Kino er opptatt av mer film på kino og økt norsk filmproduksjon.
Vi mener det vi sier og vil også gjøre det vi sier. Vi gleder oss til å bevise det for alle!
God kinopåske!
0 #3 Carl Martin Klingberg 21-03-2013 12:16
Argumentet om filmutvalg er steindødt. Stockholm har bedre filmutvalg enn Oslo. SF Kino har minst like bra filmutvalg som kommunale kinoer. Profitt? Det handler vel om å kunne tilby folk en kino de ønsker å benytte. Den enste måten å tjene penger er jo å lage god kino for folk. Oslo Kommune har sagt de ikke har et ønske om å prioritere investeringer i kino, samtidig som Oslo trenger en fornyet kinostruktur, men Oslo Kommune vil heller bruke penger på andre formål. Det er sikkert fornuftig. En kino med sterke og profesjonelle eiere er vel beste garanti for et godt kinotilbud. Og det er faktisk dokumentert.
0 #4 Thomas Tellander 21-03-2013 12:23
Jeg sympatiserer med ideen om at et norsk kommunalt kulturtilbud ikke bør bli kjøpt opp av store kommersielle aktører og er mot den borgerlige privatiseringsi veren. Problemet er bare at Oslo Kino ikke er noe kommunalt kulturtilbud, men en stor kommersiell aktør som først og fremst promoterer amerikanske kommersielle filmer og salg av kioskvarer. Hvis vi ser på kulturtilbudet mht. film, vil vi på venstresiden tjene mest på å benytte pengene fra et evnt. salg til å etablere (beholde) en eller to rene kulturkinoer, fremfor å tenke svart hvitt, fungere med refleksene og bedrive meningsløs symbolpolitikk. Hvor er tallmateriale og emperien bak ideen om at Oslo Kino AS garanterer for et godt kulturtilbud? Med en kulturkino vil vi også bryte kinomonopolet, noe som ville være en verdi i seg selv, og en åpning for et mangfoldig kulturtilbud.
0 #5 Ove Solum 21-03-2013 14:07
Det er interessant å notere at borgerlige partier går inn for å gi et privat selskap med et risikoinvesteri ngsselskap i bunnen en monoploposisjon i vår største byer, en posisjon som vil legge føringer for vårt nasjonale filmutbud. Logikken bak et slikt selskap som RATOS er jo å få investeringene til å vokse for så å selge, noe som innebærer ytterliger skritt i komersiell retning. Filmpublikummet vil neppe tjene på dette, men det vil sikkert investorene.
0 #6 Anders 24-03-2013 13:22
Var ikke et av argumentene for salg at Oslo Kino måtte oppgraderes FORDI det skulle etableres et nytt kinoanlegg under Akershus? Nå har disse planene blitt forkastet. Oslo Kommune tjener penger på Oslo Kino.

Kan noen forklare meg logikken her ?

Legg til kommentar