Annet

Boklov for framtida

Boklov for framtidaSom forlagsansatt er jeg opptatt av boklov, som er svært viktig for å sikre fortsatt mangfold, bredde og kvalitet i norsk litteratur.

"Motstanderne av boklov forsøker å skape inntrykk av at lovens hensikt er å beskytte forlagenes og bokhandlernes økonomiske interesser. Slik er det ikke. Ut fra et rent kommersielt perspektiv kan regulering fremstå som et unødvendig inngrep som svekker konkurranse, dynamikk og nyskaping. Men Norge er et lite land og norsk et utsatt språk. Det er ingen selvfølge at det skrives, selges og leses et stort antall bøker av høy litterær kvalitet her. Loven vil sikre rammebetingelser for en bransje som balanserer børs og katedral.," skriver Trine Stensen, administrende direktør i Bokhandlerforeningen.Boklov for framtida

Av Trine Stensen, administrerende direktør i Bokhandlerforeningen

I begynnelsen av februar sendte regjeringen forslag til boklov ut på høring. Fredag gikk høringsfristen ut. Regjeringen har lovet å legge frem lovforslag for Stortinget i vår og at loven blir vedtatt i denne perioden. Det er bra for boka, leserne og forfatterne.

Motstanderne av boklov forsøker i debatten å skape inntrykk av at lovens hensikt er å beskytte forlagenes og bokhandlernes økonomiske interesser. Slik er det ikke. Bokhandler foreningen argumenterer for boklov av litteraturpolitiske hensyn, ikke økonomiske.

Vår agenda er enkel. Vi vil bidra til å sikre mangfold, bredde og kvalitet i norsk litteratur. Vi er opptatt av at et stort utvalg av kvalitetslitteratur skal være enkelt tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor den enkelte bor. Vi vil ta vare på og styrke norsk språk. Forleggere, forfattere og bokhandlere står samlet om viktigheten av bokloven, og vi er med ett unntak enige om hvilke virkemidler som best ivaretar de litteraturpolitiske målsettingene. Det håper vi legger grunnlaget også for en rask behandling i regjeringen og en tverrpolitisk enighet om loven når den behandles i Stortinget.

Vi forstår at det reises spørsmål om hvorfor det er behov for offentlig regulering av bokbransjen. Ut fra et rent kommersielt perspektiv kan regulering fremstå som et unødvendig inngrep som svekker konkurranse, dynamikk og nyskaping. Men Norge er et lite land og norsk et utsatt språk. Det er ingen selvfølge at det skrives, selges og leses et stort antall bøker av høy litterær
kvalitet her. Loven vil sikre rammebetingelser for en bransje som balanserer børs og katedral.

Grunnmuren i bokloven er fastprisordningen. Fastprisordningen gjør at norske bøker koster det samme alle steder frem til 1. mai i året etter at de er utgitt. Dette sikrer alle omsetningsledd en viktig forutsigbarhet.  Fastprisen er forutsetningen for å ivareta forlagenes og bokhandlernes kulturpolitiske forpliktelser.

Inntekter fra bestselgerne gjør det mulig også å satse på en bredde av bøker som ikke er lønnsomme. Blir lønnsomheten på bestselgerne borte, forsvinner den viktige smale litteraturen fra bokhandelen. Bestselgerne vil få større plass på bekostning av de smale titlene. Utgivelsene vil bli færre. Det vil bli langt vanskeligere for unge og talentfulle forfattere å utvikle seg.

Utviklingen i Danmark etter frislipp bekrefter dette. Liberaliseringen har medført økt konsentrasjon om bestselgerne, fallende opplagstall på andre bøker og færre utgivelser. Det er ingen grunn til at kulturnasjonen Norge skal drive samme eksperiment som danskene.

Mange mener at e-bøker skal være unntatt ordningen med fastpris. Vi mener at det er nøyaktig de samme argumentene som gjelder for e-bøker som for fysiske bøker hva angår fastprisen. Det betyr ikke at samme boka kommer til å ha lik pris uavhengig av format. I fastprisperioden vil e-bøkene være langt billigere enn den tilsvarende boka i fysisk format.

Vi i bokhandelen ser ikke på distribusjon av e-bøker som trussel mot vår virksomhet. Vi tror den raskt voksende tilgjengeligheten av e-bøker vil stimulere leselyst og bokinteresse. Det tror vi vil bidra til forsterket interesse også for den fysiske boka og de aktivitetene vi gjør i våre forretninger som aldri kan erstattes av digitale løsninger.

Les høringsnotatet fra regjeringen
Les Den norske Forleggerforenings syn
Les Den norske Forfatterforenings syn
Les Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforenings syn
Les Norske Barne- og Ungdomsforfatteres syn
Les Bokhandlerforeningens syn

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyhetsbrev