Annet

Oslokino-salget: Bruk inntektene til mer film

Oslokino-salget: Bruk inntektene til mer film"Oslo har landets største tetthet av produksjonsselskaper innen film, tv og spill. Men hovedstaden har gjort lite eller ingenting for å utvikle denne bransjen. Andre store byer som Bergen, Trondheim og Stavanger har inntatt en langt mer offensiv holdning. Oslo er nå det eneste fylket i landet som ikke har eget filmsenter, og Oslo kommune støtter filmfestivaler med en brøkdel av det musikkfestivalene får.

Nordisk Film har betalt en god sum for Oslo kino. Kulturbyråden har sagt at de ønsker å bruke midlene fra salget til Munchmuseet og bibliotek. Vi mener at store deler av midlene fra et salg bør tilbakeføres til filmbransjen. Oslo mangler et filmsenter og et filmfond, og trenger å kunne konkurrere som nordisk filmby. Pengene kan gjerne kanaliseres gjennom investeringsfond tilsvarende Fuzz i Bergen, og utviklingsstøtte til nye norske filmer til glede for publikum. Filmformidling og filmtilbudet gjennom festivaler bør styrkes. Oslo gir store beløp til musikkarrangementer og musikkfestivaler. Nå bør det også gis til filmen.

Vi ser at vi i filmbransjen bør gå i tettere dialog med kommunen om bruken av midlene fra salget. Norsk filmbransje har vært i positiv utvikling de siste ti årene, men den internasjonale konkurransen er knallhard. Skal Oslo fortsatt være en filmhovedstad, og sikre norsk publikum norske filmer, bør kommunen engasjere seg i den bransjen som er i byen," skriver Leif Holst Jensen, generalsekretær i Norske film-, tv- og spillprodusenters forening, blant annet.

Les hele artikkelen nedenfor.


Bruk inntektene til mer film

Av Leif Holst Jensen, generalsekretær i Norske film-, tv- og spillprodusenters forening.

Det er gledelig med en profesjonell og erfaren kinoeier som Nordisk Film som ny eier av Oslo kino. Det er viktig at vi har et godt og veldrevet kinotilbud i Oslo.

Byen er Norges hovedstad og det største markedet for film, men Oslo er ikke uten videre landets filmhovedstad.

Det har vært støy om Oslo kommunes vedtak om å selge Oslo Kino. Produsentforeningen, som organiserer de norske filmprodusentene, har ikke blitt skremt. Vi ser at vi kanskje ikke har fulgt godt nok med på hvordan Oslo Kino har vært drevet, men at ting kan gjøres bedre og at virksomheten står overfor utfordringer er det ikke tvil om. Den nye eieren er seriøs og langsiktig.

Oslo Kino har ikke forvaltet filmtilbudet på en unikt bedre måte enn det som har skjedd i de andre skandinaviske hovedstedene. Oslo har færre kinoer per innbygger og færre premierer. Digitaliseringen har ikke ført til større mangfold, men større distribusjon av de samme Hollywood-filmene.

Produsentforeningen er av den prinsipielle oppfatning at det skal være konkurranse i markedet, og at ulike aktører skal ha like vilkår. Den private viljen til å investere i norske kinoer har vært velkommen. Det vi eventuelt frykter er monopoldannelser. Da er det spennende at SF Kino og Nordisk Film nå konkurrerer om det norske markedet.

For oss i det norske produksjonsmiljøet er det like viktig at det legges til rette for at norsk filmbransje er konkurransedyktig og kan levere noe til kinoene.

Oslo har landets største tetthet av produksjonsselskaper innen film, tv og spill. Men hovedstaden har gjort lite eller ingenting for å utvikle denne bransjen. Andre store byer som Bergen, Trondheim og Stavanger har inntatt en langt mer offensiv holdning.

Oslo er nå det eneste fylket i landet som ikke har eget filmsenter, og Oslo kommune støtter filmfestivaler med en brøkdel av det musikkfestivalene får.

Nordisk Film har betalt en god sum for Oslo kino. Kulturbyråden har sagt at de ønsker å bruke midlene fra salget til Munchmuseet og bibliotek. Vi mener at store deler av midlene fra et salg bør tilbakeføres til filmbransjen.

Oslo mangler et filmsenter og et filmfond, og trenger å kunne konkurrere som nordisk filmby. Pengene kan gjerne kanaliseres gjennom investeringsfond tilsvarende Fuzz i Bergen, og utviklingsstøtte til nye norske filmer til glede for publikum. Filmformidling og filmtilbudet gjennom festivaler bør styrkes. Oslo gir store beløp til musikkarrangementer og musikkfestivaler. Nå bør det også gis til filmen.

Vi ser at vi i filmbransjen bør gå i tettere dialog med kommunen om bruken av midlene fra salget. Norsk filmbransje har vært i positiv utvikling de siste ti årene, men den internasjonale konkurransen er knallhard.

Skal Oslo fortsatt være en filmhovedstad, og sikre norsk publikum norske filmer, bør kommunen engasjere seg i den bransjen som er i byen.

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyhetsbrev

Legg til kommentar