Annet

6-dagers uke: Selvsagt lønnskompensasjon, avtalt av partene

6-dagers uke: Selvsagt lønnskompensasjon, avtalt av partene"Ingen arbeidstakere i Oslo kommune skal behøve å arbeide 6 dager i løpet av en uke uten rimelig lønnskompensasjon. Det er udiskutabelt.

Hva som er rimelig lønnskompensasjon må avklares mellom avtalepartene. I denne saken: Kulturetaten på den ene side og Bibliotekarforbundet og Fagforbundet på den andre. De ansattes organisasjoner ber om at bystyret ikke roter til dette. Når begge ansatteorganisasjoner ber om dette ser vi fra SVs side ikke noe behov for å overstyre dette," sa jeg blant annet i gårsdagens bystyremøte da vi behandlet et forslag fra Miljøpartiet De Grønne.

Les hele innlegget nedenfor.Oslo bystyre 10. april 2013
Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag fra Harald A. Nissen (MDG – Nei til 6-dagersuke uten kompensasjon

Ordfører,

Harald A. Nilssens forslag er basert på et riktig – og svært viktig – prinsipp: Ingen arbeidstakere i Oslo kommune skal behøve å arbeide 6 dager i løpet av en uke uten rimelig lønnskompensasjon. Det er udiskutabelt.

Hva som er rimelig lønnskompensasjon må avklares mellom avtalepartene. I denne saken: Kulturetaten på den ene side og Bibliotekarforbundet og Fagforbundet på den andre. De ansattes organisasjoner ber om at bystyret ikke roter til dette. Når begge ansatteorganisasjoner ber om dette ser vi fra SVs side ikke noe behov for å overstyre dette.

I en enstemmig finanskomitemerknad viser vi til at bystyret har delegert til Byrådet myndighet som kommunens arbeidsgiver, og herunder myndighet til å forhandle og inngå avtaler med de ansattes organisasjoner. Men som ved all annen delegasjon: Bystyret har det overordnede ansvar og kan når som helst gi overordnede føringer for hvordan Byrådet skal forvalte arbeidsgiveransvaret. Det har SV tatt konkrete initiativ på tidligere, og vil opplagt kunne skje igjen.

Men Miljøpartiet De Grønnes forslag her gjør ikke dette aktuelt. Punkt 1 er en selvfølgelighet og unødvendig å vedta, mens punkt 2 og 3 gir detaljføringer på et nivå som bystyret ikke bør beskjeftige seg med. For det finnes selvsagt andre kompensasjonsløsninger enn de som her nevnes, uten at jeg kan detaljer om dette.

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyhetsbrev