Annet

En blåmandag med en Høyreledet regjering

En blåmandag med en Høyreledet regjering

"Sykelønsordningen er under press! Høyre er litt ullen om de vil gå til angrep på sykelønnsordningen. Frp sier derimot at kutt vil bli en viktig sak for dem i eventuelle regjeringsforhandlinger med Høyre.

Stortingsrepresentant for Høyre, Torbjørn Røe Isaksen, uttalte i Aftenposten 27. september 2012 følgende: «Det er all grunn til å tro at vi alle reagerer på straff og belønning. Hvis noe blir dyrere, gjør vi mindre av det (..) Et kutt i sykelønnen, gjort på riktig måte, ville derfor trolig fått sykefraværet ned.» I reine ord betyr dette at du ikke får sykepenger fra første dag. Du skal straffes hvis du er syk..! Vår kollega i Sporveien Erik Gudmundstuen som ble rammet av kreft i våres er takknemlig for å ha fått full lønn mens han har vært syk. En annen kollega i Sporveien som også fikk diagnosen kreft sier det samme. Han går på medisiner som koster 40 tusen i måneden. En slik dekning blir ingen selvfølge med ny regjering..! Mulig du må koste på deg en dyr helseforsikring skal du ha rett på slike livsviktige medisiner!

Det er mye som står på spill i Stortingsvalget 2013. En ting er helt sikkert fra mitt ståsted. Blir det regjeringsskifte så blir det en BLÅMANDAG vi seint vil glemme. Folk pleier å si «Vi veit hva vi har,men ikke hva vi får» Her er forskjellen: Vi veit hva vi får hvis blåmandagen blir en realitet, skriver Rune Aasen, fagforeningsleder for de ansatte i Sporveien, blant annet.

 

En blåmandag med en Høyreledet regjering

Av Rune Aasen, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Et tydeligere Høyre var partiets egen overskrift da programkomiteen presenterte utkast til valgprogram. Det er bra og viktig at Høyre tydeliggjør hva forskjellene mellomdagens rødgrønn regjering og en eventuell borgerlig regjering.

En borgerlig regjering vil privatisere skolen, helsevesenet og jernbanen m.m. De vil i tillegg selge ut arvesølvet vårt, vannkraften, til private aktører. I Oslo kommune er eierskap i vannkraften en gullgruve som innbringer milliarder i kommunekassa hvert år. Allikevel ønsker Høyresida å selge vannkraften til private aktører..! Det er på grensentil landssvik..! Skal kinesere overta vannkraften vår. Galskap!

De vil også forsere offentlig-privatsamarbeid (OPS), en modell de har gått bort fra andre steder i verden. Modellen innebærer at private aktører bygger skoler, veier og jernbane som staten leier tilbake på kontrakter på 25 år! Private sitter da med sugerør langt ned i statens pengekasse! Ingen av delene kutter statens utgifter, det skal bare utføres av private.

Et område Høyresida ikke er så tydelige på er hvordan de skal finansiere sine løfter om skattelette. Skattelette på noen hundrelapper i måneden kan fort bli spist opp av økte egenandeler og krav om helseforsikringer osv. En ting er helt sikkert, skatteletten vil svekke dagens velferdsmodell!

Rimi Hagen og co. gir ikke bort millioner av kroner i partistøtte tilHøyresida uten å få noe igjen. De ser for seg store skatteletter,endringer i arbeidsmiljøloven o glengre arbeidstid for folk flest.

Sykelønnsordningen er under press! Høyre er litt ullen om de vil gå til angrep på sykelønnsordningen. Frp sier derimot at kutt vil bli en viktig sak for dem i eventuelle regjeringsforhandlinger med Høyre.

Stortingsrepresentant for Høyre, Torbjørn Røe Isaksen, uttalte i Aftenposten 27. september 2012 følgende: «Det er all grunn til å tro at vi alle reagerer på straff og belønning. Hvis noe blir dyrere, gjør vi mindre av det (..) Et kutt i sykelønnen, gjort på riktig måte, ville derfor trolig fått sykefraværet ned.»

I reine ord betyr dette at du ikke får sykepenger fra første dag. Du skal straffes hvis du er syk..! Vår kollega i Sporveien Erik Gudmundstuen som ble rammet av kreft i våres er takknemlig for å ha fått full lønn mens han har vært syk. En annen kollega i Sporveien som også fikk diagnosen kreft sier det samme. Han går på medisiner som koster 40 tusen i måneden. En slik dekning blir ingen selvfølge med ny regjering..! Mulig du må koste på deg en dyr helseforsikring skal du ha rett på slike livsviktige medisiner!

Det er mye som står på spill i Stortingsvalget 2013. En ting er helt sikkert fra mitt ståsted. Blir det regjeringsskifte så blir det en BLÅMANDAG vi seint vil glemme.

Folk pleier å si «Vi veit hva vi har,men ikke hva vi får» Her er forskjellen: Vi veit hva vi får hvis blåmandagen blir en realitet.

Legg til kommentar