Annet

Excel-ledere: Uten mål og mening

Excel-ledere: Uten mål og mening

"En lei influensa har rammet våre finansbedrifter. Symptomene er målesystemer som teller og veier hver minste aktivitet. Våre medlemmer i Finansforbundet i Hedmark snakker om «Excel-ledere». Det er ledere som ikke ser sine ansatte fordi de har blikket ned i rader og kolonner. En god leder har ikke behov for et slikt målesystem, en dårlig leder har ikke kompetanse til å bruke det. Vi tror at finansnæringens ledere i framtida vil riste på hodet av måten bedriftene i dag måler sine ansatte på.

Min oppfordring til dagens og framtidas ledere i finansnæringa er derfor: Led mer, mål mindre!," skriver Sjur Smedstad, leder av Finansforbundet i Hedmark, blant annet i denne artikkelen som har relevans for mange bransjer.

Uten mål og mening

Av Sjur Smedstad, leder av Finansforbundet i Hedmark

Hver minste aktivitet som gjøres av de ansatte måles. Viruset heter mangel på ledelse.

De store bedriftene kjøper inn systemer som tres ned på bankog forsikringsansatte over hele landet. I Hedmark ser vi noen små bedrifter lager sine egne systemer med rapporter i regneark.

Vi ser rankinglister over ansatte på veggene på spiserommene. Salg i en kolonne, navn i en annen.

Dette fungerer dårlig og er først og fremst måter for bedriften til å skjule dårlig lederskap og manglende tillit på.

Vi som jobber i Finansnæringen i Hedmark er opptatt av å ta godt vare på kundene våre. Ofte har vi svært langvarige og gode relasjoner med våre lokale kunder og vi opplever at telle- og veiesystemene kommer mellom oss og kundene våre.

En kollega i et forsikringsselskap i Hedmark må rapportere hvor lang tid hun bruker per kunde. Hun forteller: «Én kunde tar en time, en annen tar tre dager. Utbyttet er det samme. Betyr det at jeg jobber 24 ganger så effektivt med den første kunden?».

I verste fall blir ansatte mer opptatt av hva som måles, enn av å gjøre en god jobb. Presset for å levere tall er stort. Kundetilfredshet og bedriftens lønnsomhet er gode mål på om de ansatte gjør en god jobb. Tidtaking med stoppeklokke og telling av salg er det ikke.

Også ledere lider under dette. Gode ledere forteller oss at de synes regimet er unødvendig og til og med forkastelig. Men av lojalitet til bedriften og beslutningene bruker de tid på det allikevel.

Målinger dyrker fram spisse albuer og kortsiktige relasjoner. De skaper et dårligere arbeidsmiljø. I tillegg lyver målinger ved at de bare gir et lite bilde av verden. En arbeidsdag er kompleks og mye kan ikke måles. Dette rammer urettferdig. Slik ender telleog veiesystemene som derekrutteringsverktøy.

Ansatte som blir misliker miljøet som skapes, forsvinner ut. Langvarige relasjoner til kundene forsvinner med dem.

Systemer som er innkjøpt fra konsulentselskaper i Oslo passer dårlig i et fylke med våre avstander. Vi opplever lite forståelse for at det tar tid å kjøre fra Hamar til Os for å møte en viktig kunde eller foreta en besiktigelse. Det tar like lang tid å finansiere en bolig i Våler som på Vålerenga. Men med en prisforskjell på flere millioner kroner sier det seg selv at lønnsomheten blir ulik.

Våre medlemmer i Hedmark snakker om «Excel-ledere». Det er ledere som ikke ser sine ansatte fordi de har blikket ned i rader og kolonner.En god leder har ikke behov for et slikt målesystem, en dårlig leder har ikke kompetanse til å bruke det. Vi tror at finansnæringens ledere i framtida vil riste på hodet av måten bedriftene i dag måler sine ansatte på.

Min oppfordring til dagens og framtidas ledere i finansnæringa er derfor: Led mer, mål mindre!

(innlegget er tidligere trykket i Hamar Arbeiderblad)