Annet

Munchmuseet: Jeg ber Byrådet klargjøre overfor bystyret

Den låste situasjonen vedrørende Munchmuseet er uakseptabel, og krever handling. Jeg har i dag sendt fram følgende spørsmål Byrådet skriftlig skal besvare overfor bystyret:

Dersom dagens bystyre ikke greier å få flertall for plassering av et nytt museum, og saken utsettes til etter neste kommunevalg, hvilke konsekvenser får dette for behovet for vedlikehold ved dagens museum og for ivaretakelsen av Munchs kunst?

Konsekvenser for et nytt Munch museum knyttet til de varslede oppsigelsene ved dagens museum, når det gjelder kompetanse og kapasitet til å kunne restaurere og klargjøre malerier for eventuell flytting?

Hva er det beregnet omfanget av behovet for fagfolk i ett nytt moderne museum?

Når det nå ikke er et flertall for noen geografisk plassering for et nytt museum, hvilke inititativ vil byrådet ta fremover for at det skal legges tilrette for et parlamentarisk flertall, slik kulturministeren har lagt til grunn for et spleieselag med Staten?


Kommentarer   

+3 #11 Gerd Woll 14-05-2013 08:42
Stå på for Tøyen fortsatt - der er det muligheter til å lage et langt mer tilpaset museumsbygg enn høyblokka i vannkanten. Tomta gir også muligheter til seinere påbygginger hvis det skulle bli nødvendig, noe som ikke er mulig i Bjørvika.
Ellers er det grunn til stor bekymring over situasjonen i et museum som mister framtredende fagfolk når man heller burde satset på oppbygging av fagkompetanse. Også kunsthistoriker e med stor faglig tyngde trenger tid til å spesialisere seg på Munchs kunst på internasjonalt nivå. Skal et nytt Munch-museum - hvor den enn blir liggende - fylle sin oppgave som et seriøst museum internasjonalt trengs oppbygging av den faglige ekspertisen, ikke nedbygging.
0 #12 Harald Lyche 17-05-2013 21:38
Veldig bra at du følger med, og følger opp Ivar. - Man kan sette det litt i perspektiv; Når det er Så vanskelig for en størrelse som Munch, med den posisjon hans kunst har i dag, hvilke forventninger kan vi kunstnere som holder på nå gå med for vår del...

Legg til kommentar