Annet

Munchmuseet: Jeg ber Byrådet klargjøre overfor bystyret

Den låste situasjonen vedrørende Munchmuseet er uakseptabel, og krever handling. Jeg har i dag sendt fram følgende spørsmål Byrådet skriftlig skal besvare overfor bystyret:

Dersom dagens bystyre ikke greier å få flertall for plassering av et nytt museum, og saken utsettes til etter neste kommunevalg, hvilke konsekvenser får dette for behovet for vedlikehold ved dagens museum og for ivaretakelsen av Munchs kunst?

Konsekvenser for et nytt Munch museum knyttet til de varslede oppsigelsene ved dagens museum, når det gjelder kompetanse og kapasitet til å kunne restaurere og klargjøre malerier for eventuell flytting?

Hva er det beregnet omfanget av behovet for fagfolk i ett nytt moderne museum?

Når det nå ikke er et flertall for noen geografisk plassering for et nytt museum, hvilke inititativ vil byrådet ta fremover for at det skal legges tilrette for et parlamentarisk flertall, slik kulturministeren har lagt til grunn for et spleieselag med Staten?