Annet

Tøyenområdet får et betydelig løft

Tøyenområdet må få et løft

Når er smertegrensen nådd for Tøyen? Nå gjør barnefamilier opprør mot fraflytting og forverring av bomiljøet. De krever svar fra politikerne, og inviterer til folkemøte i dag. Svaret de må få er et tydelig; Ja. Tøyenområdet må få en massiv opprustning, slik Grorudalssatsningen og Oslo Sør-satsingen har representert. Og vi skal sørge for at det skjer!

De siste dager har jeg/SV forhandlet med byrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti og sammen har vi inngått en avtale om å sikre flertall for følgende:

- Et områdeprogram over 5 år for å bedre levekårene på Tøyen, etter modell fra Oslo Sør- og Grorudalssatsingen,  på 25 millioner kroner per år. Vi vil invitere staten til å delta med et tilsvarende beløp.

- Oppgradering av Tøyen-senteret

- Opprustning av hele Tøyen t-banestasjon.

Disse tre punktene starter enten i år eller tidlig neste år.

- Tøyen skole får utvidet åpningstid fra høsten 2013. Den skal fylles med aktivitet og være en åpen og tilgjengelig på kveldstid og i skolens feriedager. Dette skal kombineres med en pedagogisk styrking. Alle elevene på Tøyen skole får gratis kjernetid i aktivitetsskolen, og halv pris på gjeldende barnebillett på Tøyen-badet. Dette starter allerede fra høsten av.

- Nytt badeland på Tøyen, med flere basseng og tilbud.

- For å knytte grøntområdet på Tøyen sammen etableres et sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata enten ved å stenga gata for trafikk eller ved etablering av grøntlokk. Det etableres en friluftsscene i området.

- Det etableres et Vitensenteret på Tøyen. Arbeidet igangsettes umiddelbart.

- Teknisk museum er en stiftelse. Den styrer ikke Oslo kommune over. Det samme gjelder områdene til Universitet i Oslo. Men vi vil forsøke å få til en samlokalisering av Vitensenteret og det planlagte Veksthuset med Norsk Teknisk Museum på Tøyen. Dersom dette er mulig Oslo kommune vil bidra til flytting av Norsk Teknisk Museum ved å legge til rette for tomt, samt at gevinsten ved omregulering og salg av dagens tomt for Norsk Teknisk Museum på Frysja i sin helhet vil gå inn i finansieringen av en eventuell flytting.

- Oslo musikk- og kulturskole gis økt kapasitet med minst 600 nye plasser, bl.a. gjennom etablering av en ny kulturstasjon på Tøyen.

- Det gjennomføres en kartlegging av omfanget av rus- og psykiatritilbudet i Tøyen-området, for å vurdere flytting.

- I tillegg kommer en boligpakke, der vi reduserer antallet kommunale leiligheter i området, men på en slik måte at dagens beboere blir ivaretatt, og det totale antallet kommunale boliger i Oslo ikke reduseres.

Samlet sett tror jeg dette vil gjøre Tøyen til et mer attraktivt område både for voksne og barn, og med en rekke tilbud som vil trekke folk fra hele byen, i tillegg til tilreisende. Og det er godt alternativ når det nå viser seg at det ikke er mulig å skape politisk flertall for Munch-museet på Tøyen, og dette - som en konsekvens av denne avtalen - blir plassert i Bjørvika.

Det er bra at beboerne på Tøyen mobiliserer. Flertallet i Oslo bystyre tar gjennom den avtale SV har framforhandlet Tøyenbeboernes bekymring på alvor.


Legg til kommentar