Annet

Fagforbundet og Munch-avtalen

Fagforbundet i Oslo har kritisert SVs avtale med byrådspartiene for å få en løsning på Munchmuseet-plasseringen og en omfattende opprustning på Tøyen.

Jeg er, som Fagforbundet, enig i at "Oslo har et mørkeblått byråd som er det mest privatiseringsivrige byrådet noen gang." Men av hensyn til innbyggerne i denne byen holder det ikke bare å være i opposisjon, og bli nedstemt. Vi må også av og til inngå noen kompromisser for å flytte noen steiner i rett retning.

Fagforbundet, foreldreaksjoner og andre har stått på for "grunnbemanningsavtalen i barnehagene." Avtalen burde ikke vært sagt opp av Oslo kommune, og vi er enige om den må på plass. Fagforbundet mener den har vært der hele tiden, fordi oppsigelsen er ugyldig. Det avgjørende er resultatet: Vi har fått flertallsvedtak på at den skal på plass.

SV snur selvsagt ikke på vår holdning til fritt brukervalg, men vi er opptatt å ha hindre anbud som fokuserer på pris framfor kvalitet. Derfor vil vi bort fra anbud på enkeltpersoner. Det gjør vi ved å velge den ordning brukermiljøene har anbefalt. Det er uverdig å dytte enkeltbarn ut på anbud, og hvor det laveste bud gis tilsagnet. Det får vi nå satt en stopper for.

Vi som ønsker en sterkt og effektiv offentlig sektor vil hele tida være opptatt av å se på om vi kan jobbe smartere. Ikke minst ansatte føler på kroppen unødvendig byråkratisering, manglende fullmakter, firkantet praktisering. I samarbeid med Fagforbundets tillitsvalgte fremmet jeg dette forslaget i bystyret, men ble nedstemt av det borgerlige bystyreflertallet. Jeg synes det er veldig bra at Byrådet nå får pålegg om å samarbeide med de ansatte og deres organisasjoner på hvordan vi kan skape en bedre kommune. Å skape en bedre kommunal forvaltning gir mindre grobunn for privatisering, ikke mere.

SV, som avtalepart, har en aktiv hånd på rattet i gjennomføring av vår avtale. Ja, vi skal faktisk være enige om alle de skritt som tas. I den prosesessen skal vi også lytte til, og samarbeide med, Fagforbundet.