Annet

Medarbeiderinitiert fornyelse og omstilling

Ta de ansatte med på fornyelse og omstilling

"Forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess i enhver organisasjon, men av og til kan det være klokt å mobilisere hele organisasjonen i en noe mer grunnleggende gjennomgang av virksomheten - og trekke inn ansatte på alle nivåer for å se på avbyråkratisering og smartere måter å jobbe på.

For oss som ønsker en sterk offentlig sektor, er sektorens evne til omstilling, fornyelse og effektivisering helt grunnleggende. Selv borgerlige politikeres klokkertro på New Public Management, OPS og konkurranseutsetting bør ikke hindre dem i å se at offentlig sektor trenger den kraften en omstilling på lag med de ansatte representerer," skrev jeg bl.a. i en kronikk i Fagbladet, tidsskriftet til Fagforbundet, i 2009.

I det perspektivet er jeg glad for at vi fra SVs side fikk byrådspartiene (og dermed et flertall i bystyret) med på følgende avtale: "Det igangsettes et fornyings- og omstillingsprosjekt, også på tvers av kommunens virksomheter, hvor kommunens virksomheter gjennomgår sin virksomhet for å identifisere muligheter for avbyråkratisering, enklere rapporteringsrutiner, forenkling, brukerretting og ytterligere delegasjon. Medarbeidere og de ansattes organisasjoner trekkes med i dette arbeidet."

Nå er tiden inne for å drøfte med de ansattes organisasjoner hvordan vi kan bruke denne muligheten til å få til en idemyldring om hvordan vi skaper en bedre kommune, og ikke minst: gode prosesser og etterfølgende vedtak som bidrar til endringer - i den utstrekning det blir identifisert behov for dette.

Les min kronikk i Fagbladet på linken nedenfor, og kom gjerne med innspill.


Kommentarer   

0 #1 Haakon 31-05-2013 22:46
Men, Ivar. Det er ikke en oppskrift på alt. Når det gjelder OPS. Regjeringen sier at det er unødvendig så lenge vi har penger. Det å ha penger er ikke det viktigste. Det viktigste er å faktisk bevilge pengene.

Se på Oslo-Hønefoss banen som ble vedtatt i 1992. Som kanskje skal påbegynnes i 2016.
Hadde man i 1992 lånt penger og startet byggingen så hadde banen vært ferdig. Og med den bonus at man hadde kortet ned reisetiden til Bergen med 1 time. Man hadde lånt til 1992 pris. Betalt 1992 lønninger og kjøpt materialer til 1992 piser.

I stedet skal vi bevilge til 2016 lønninger som er 30% høyere. Materialer og maskiner som er langt dyrere.

Og så kritiserer man OPS for at det er dyrt.... Det dyreste er å utsette, Ivar.

1992 lånet ville væer nedbetalt helt eller nesten helt nå. Over bruk. I stedet har vi tapt mange milliarder hvert år pga køen mangel på banen har skapt.

Og - som jeg nå er så opptatt av : Se på www.frittsykehusvalg.no og søk på MR. Og så ser du på Ullevaall som er norges største regionssykehus. Det er 25 ukers ventetid. Og NRK kom ut med at prisen for en dag syk på en ansatt for arbeidsgiver og NAV er 4800 kr dagen.

25 uker for en elektrikker eller butikkansatt som ikke får jobbet er da 600.000 kr. For å få en mr.
Privat er det 6000 kr og man kan få time på dagen.
Besparelse 594.000 kr.

Og du kritiserer de som vil spare slike enorme summer.....

Vil gjerne ha ditt syn på det.
0 #2 Ivar J 31-05-2013 23:00
Kanskje nettopp dette er et - av flere - argumenter for et offensivt omstillings- og fornyelsesprosj ekt?
0 #3 Haakon 31-05-2013 23:42
Det kan godt være det. Men, poenget er at den banen, som også hadde lettet på boligpresset i Oslo - siden 25 min fra Oslo er som å sammenligne med Asker med stort boligoområde å bygge ut.

Men - er det først nå man kommer på tanker om å omstille og fornye?

I fremtiden kommer mange slike prosjekter. Og da har man ikke de enorme oljeinntektene. Kanskje vi skal gjøre klart en arv som er fin og oppusset? Ikke bare etter bevilninger...
0 #4 Haakon 31-05-2013 23:53
Likevel - "et offensivt omstillings og fornyelsesprosj ekt" er jo det FRP har blitt kritisert for i alle år.
"De vil bruke for mye penger" har du og SV og AP sagt.
Hvordan kan man få et offensivt fornyings og utbyggingsprosj ekt uten å bruke penger?

Jeg kan fortelle deg, Ivar. Jernbanestrekni ngen mellom Drammen og Asker er blant de dyreste i Norge. Fordi NSB tar mer pga tunellen. Pr km.
Og det kunne man fint klart på den nevnte strekning også. Å betalt ned lån.

Derfor ville det blitt billigere med AFP der enn bevillinger som ikke kommer.

Men, verden er ikke sort hvit. Man kan ikke ha AFP overalt. Og statlig løsning er ikke lønsomt over alt.

Derfor - svaret er fleksibilitet. Ikke ri gamle ideologier.
0 #5 Haakon 01-06-2013 00:52
Sa jeg AFP? Mente OPS. Det blir så mange forkortinger... .
0 #6 Ivar J 01-06-2013 15:10
Haakon: Jeg har aldri sett at Fr.P. har sloss for omstillings- og fornyelse av offentlig sektor.

Å kutte ut en unyttig rapporteringsru tine hvor mottakeren egentlig ikke leser rapporten koster ikke noe.

Å frigjøre tid slik at lærerne får tid til å undervise eller lege tid til å operere koster ikke noe.

Å flytte makt og ansvar nedover i organisasjonen koster ikke noe.

Bare for å nevne noen eksempler. Ansatte vet ganske mye om hvordan man kan skape en smartere offentlig sektor.
0 #7 Ivar J 01-06-2013 15:19
Haakon: Du spør: "Men - er det først nå man kommer på tanker om å omstille og fornye?"

Dette har jeg sloss for gjennom maaange år.

Den 13.05.2009 behandlet bystyret f.eks. følgende forslag fra meg, et forslag bystyrets borgerlige flertall ikke ville støtte:

"I løpet av 2009 startes et prosjekt hvor 5 utvalgte virksomheter foretar en totalgjennomgan g av sin virksomhet med sikte på mulig avbyråkratiseri ng, forenkling og avklaring på hvorvidt virksomheten kan jobbe smartere. De ansatte skal involveres som idebærere og gjennom partssamarbeide t bli medspillere i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av endringene.

Legg til kommentar