Annet

Medarbeiderinitiert fornyelse og omstilling

Ta de ansatte med på fornyelse og omstilling

"Forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess i enhver organisasjon, men av og til kan det være klokt å mobilisere hele organisasjonen i en noe mer grunnleggende gjennomgang av virksomheten - og trekke inn ansatte på alle nivåer for å se på avbyråkratisering og smartere måter å jobbe på.

For oss som ønsker en sterk offentlig sektor, er sektorens evne til omstilling, fornyelse og effektivisering helt grunnleggende. Selv borgerlige politikeres klokkertro på New Public Management, OPS og konkurranseutsetting bør ikke hindre dem i å se at offentlig sektor trenger den kraften en omstilling på lag med de ansatte representerer," skrev jeg bl.a. i en kronikk i Fagbladet, tidsskriftet til Fagforbundet, i 2009.

I det perspektivet er jeg glad for at vi fra SVs side fikk byrådspartiene (og dermed et flertall i bystyret) med på følgende avtale: "Det igangsettes et fornyings- og omstillingsprosjekt, også på tvers av kommunens virksomheter, hvor kommunens virksomheter gjennomgår sin virksomhet for å identifisere muligheter for avbyråkratisering, enklere rapporteringsrutiner, forenkling, brukerretting og ytterligere delegasjon. Medarbeidere og de ansattes organisasjoner trekkes med i dette arbeidet."

Nå er tiden inne for å drøfte med de ansattes organisasjoner hvordan vi kan bruke denne muligheten til å få til en idemyldring om hvordan vi skaper en bedre kommune, og ikke minst: gode prosesser og etterfølgende vedtak som bidrar til endringer - i den utstrekning det blir identifisert behov for dette.

Les min kronikk i Fagbladet på linken nedenfor, og kom gjerne med innspill.