Annet

Bystyreflertallet stopper kjøp av boliger på Tøyen

Bystyreflertallet stopper kjøp av boliger på Tøyen

Et flertall i bystyrets finanskomite (og bystyret) vil tirsdag i neste uke avvise forslag fra Byrådet om å kjøpe Åkebergveien 12-14, en bygård med 43 leiligheter, og hvor Byrådet foreslo kommunale boliger.

Oslo kommune mangler rundt 1.500 kommunale utleieboliger til folk som ikke er i stand til å skaffe seg bolig i det ordinære boligmarkedet. I en slik situasjonen skulle en jo rope hurra til enhver bolig kommunen kjøper for å dekke folks prekære boligbehov. Problemet er at akkurat dette er det område i Oslo som fra før av har størst konsentrasjon av kommunale utleieboliger, og betydelige sosialpolitiske utfordringer. Blokken ligger kun 300-400 meter unna Tøyen senter, og i et område som allerede har 1.000 kommunale boliger. I tillegg til at akkurat denne gården også har Frelsesarmeens Gatehospitalet som nærmeste nabo, og andre boligprosjekter, som Kirkens Bymisjons ByBo, rett ved.

Tøyen trenger en reduksjon i antallet kommunale utleieboliger, og i den situasjon blir det helt galt å kjøpe denne gården. Avtalen SV, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har inngått skal føre til at Oslo netto skal kjøpe 600 nye kommunale boliger, men da ut fra hovedperspektivet om geografisk spredning av den kommunale boligmasse.