Annet

Munchmuseet/Tøyenavtalen: Folkelig mobilisering gir resultater

Munchmuseet/Tøyenavtalen: Folkelig mobilisering gir resultater

Det er mange som jubler over Lambdaforliket, som både sikrer løsning på lokalisering av Munchmuseet og representerer en betydelig opprustning av Tøyen-området. Men den inneholder også en del andre viktige punkter, som for eksempel å få på plass bemanningsavtalen for barnehagene, stopp i anbudsutsetting av enkeltpersoner, kjøp av 600 nye kommunale utleieboliger og 700 flere plasser i kulturskolen.

"Lamda-forliket er en gavepakke til barnehagene", heter det hos TV2. 

"For med avtalen om Lambda-prosjektet førte det med seg en seier for barnehagene som nå blir lovet faste normer for antall ansatte i barnehagene. En norm som også legger grunnlaget på nasjonalt plan innen 2020. – Vi ble rett og slett overrasket. Vi har jobbet lenge med dette her, helt siden i fjor høst, og nå kom dette her rett og slett som en gave før sommeren, sier en glad leder av foreldregruppa for Oslo-barnehagene, Jens Thielemann til TV 2.

Foreldregruppa har kjempet hardt mot nedbemanningen i Oslo-barnehagene, men nå bærer fruktene fra Munch-forliket med seg lovnader som kommer de aller minste til gode. – De minste barna våre har fått sikret seg nok hender og fang i Oslo. Dette er kjempebra, sier Thielemann."

Gode politiske vedtak er ofte avhengig av bred folkelig moblisering og engasjement. Det er kombinasjonen av det vi gjør i folkevalgte organer og den kraft en utenomparlamentarisk mobilisering representerer som gir de beste resultater. Foreldregruppa for Oslo-barnehagene, Tøyenaksjonen og foreldregrupper for funksjonshemmede har bidratt svært bra til den avtale vi her fikk til. Takk for det.  Det må være til inspirasjon til andre som ønsker å sloss og mobilisere for viktige saker.


Kommentarer   

0 #1 Haakon 01-06-2013 01:04
Må spørre, Ivar.
Da dere sa nei til Lambda - hadde dere da tatt opp et forlik om dette med Tøyen først?
0 #2 Gjertrud 01-06-2013 14:56
Triste greier dette "forliket".
Regner med at høyre får sitt Lambada, men tviler mer på om Tøyen får innfridd sine løfter. Trist at Tøyen mister det fineste de har, Munchmuseet.
0 #3 Ivar J 01-06-2013 15:14
Haakon: Sant og si skjønner jeg ikke hva du spør om. SV har konsekvent de siste par årene sloss for BÅDE at et nytt Muchmuseum skal bygges på Tøyen, og samtidig ha en betydelig opprustning i området.

Men det har ikke vært mulig å skape flertall for dette, og både Munchmuseet og Tøyen-området har lidd av dette.

Legg til kommentar