Annet

Munchmuseet/Tøyenavtalen: Folkelig mobilisering gir resultater

Munchmuseet/Tøyenavtalen: Folkelig mobilisering gir resultater

Det er mange som jubler over Lambdaforliket, som både sikrer løsning på lokalisering av Munchmuseet og representerer en betydelig opprustning av Tøyen-området. Men den inneholder også en del andre viktige punkter, som for eksempel å få på plass bemanningsavtalen for barnehagene, stopp i anbudsutsetting av enkeltpersoner, kjøp av 600 nye kommunale utleieboliger og 700 flere plasser i kulturskolen.

"Lamda-forliket er en gavepakke til barnehagene", heter det hos TV2. 

"For med avtalen om Lambda-prosjektet førte det med seg en seier for barnehagene som nå blir lovet faste normer for antall ansatte i barnehagene. En norm som også legger grunnlaget på nasjonalt plan innen 2020. – Vi ble rett og slett overrasket. Vi har jobbet lenge med dette her, helt siden i fjor høst, og nå kom dette her rett og slett som en gave før sommeren, sier en glad leder av foreldregruppa for Oslo-barnehagene, Jens Thielemann til TV 2.

Foreldregruppa har kjempet hardt mot nedbemanningen i Oslo-barnehagene, men nå bærer fruktene fra Munch-forliket med seg lovnader som kommer de aller minste til gode. – De minste barna våre har fått sikret seg nok hender og fang i Oslo. Dette er kjempebra, sier Thielemann."

Gode politiske vedtak er ofte avhengig av bred folkelig moblisering og engasjement. Det er kombinasjonen av det vi gjør i folkevalgte organer og den kraft en utenomparlamentarisk mobilisering representerer som gir de beste resultater. Foreldregruppa for Oslo-barnehagene, Tøyenaksjonen og foreldregrupper for funksjonshemmede har bidratt svært bra til den avtale vi her fikk til. Takk for det.  Det må være til inspirasjon til andre som ønsker å sloss og mobilisere for viktige saker.