Annet

Bystyrets finanskomite: Forsert satsing på Tøyen og Gamle Oslo

Bystyrets finanskomite: Forsert satsing på Tøyen og Gamle Oslo

Jeg er svært glad for at en praktisk talt enstemmig finanskomite  i kveld (alle partier unntatt Fr.P) anbefalte bystyret å støtte forslaget jeg/SV framsatte: "Det settes av 12,5 million kroner i budsjettet for 2013 som oppstartsmidler til områdeprogrammet for Tøyen. Midlene brukes til nærmiljøtiltak på Tøyen og gratis kjernetid (i Aktivitetsskolen)  for elevene på Tøyen skole og halv pris på barnebillett for elevene på på Tøyen skole på Tøyenbadet. Gjenstående midler disponeres av bydelsutvalget."

Og samtidig anbefaler et flertall (Ap, SV og Fr.P) forslaget om ytterligere satsing ved at det bevilges 12,5 million til en områdesatsning for hele bydel Gamle Oslo, også det midler som bydelsutvalget skal disponere.

25 millioner til et områdeløft for Tøyen, Grønland og Vaterland allerede i 2013 er en svært god start på den Tøyen-satsing som vi fra SVs side fikk til i Munch-museet/Tøyenavtalen med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Det er en betydelig bevegelse på gang!


Kommentarer   

0 #1 Rustan Andersson 06-06-2013 10:02
Utveklingen av Töyen (les Oslo som en klassedelt by) er et ideologisk spörsmål og ett spörsmål om rettferd. Nå har SV på en måte redusert dette til noe man kan "handle" med. Filosofen Slavoj Žižek snakker om ett "post-politisk tilstand", der sosiale problemer ikke lenger behandles som politiska beslutt men som noe man administrer. "Vad skall Oslo öst gi neste gang man vill ha en byutvickling?". Jeg skjönner att man må kompromisse og politisk handverk er å forhandle. En reell byutvikling skulle innebäre att butikkene i Töyengata var full av utekaffeer med turister på vei opp til musee, nå får man 25 miljoner. En dag tar penga slutt men butikkene i Björvika vill fortsatt nyte godt av en fremtidig lokalisering. Ingenting har forandret seg.

Legg til kommentar