Annet

Munchmuseet: Styrket driftsramme for 2013

Munchmuseet: Styrket driftsramme for 2013

Munchmuseet har for knappe budsjettrammer for inneværende år, noe som blant annet har ført til oppsigelser. For oss som sloss for Munchmuseet som en framtidsrettet og godt kulturinstitusjon er dette selvsagt særs problematisk.

Jeg er derfor glad for at jeg/SV i dagens møte i finanskomiteen fikk flertall (alle partier, unntatt Fr.P.) for å anbefale bystyret å tilleggsbevilge 2 millioner kroner til museet for 2013 til "kvalitetsforbedringer og konservering".

Og fra før av har avtalen mellom Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og SV forpliktende formuleringer for Munchmuseets driftsvilkår for neste år: "Munchmuseet gis fra 2014 økonomisk handlingsrom til å gjøre nødvendige kvalitetsforbedringer, konservering og forberedelser til nybygg. Dette kommer i tillegg til prosjektledelse og stab for byggeprosjektet."


Legg til kommentar