Annet

Munchmuseet: Situasjonen krevde handling

Munchmuseet: Situasjonen krevde handling

I bystyret i går sa jeg blant annet dette i debatten om plassering av Munchhmuseet:

"Politikk er å ville, sa Olof Palme. Men vilje alene er ikke nok, hvis man ikke har også evne. Evne til å oppnå resultater. Evne til ikke bare stå å hamre på primærstandpunkter, hvis dette medfører at man ikke får til nødvendige flertallsvedtak. Prosessen med lokalisering av nye hovedflyplass etter Fornebu, eller årevis prat om plassering av ny Opera, er ikke eksempler som stiller det politiske system i et særlig godt lys. Av og til er det nødvendig at noen skjærer igjennom.

SV har de siste 2 årene særs offensivt sloss for at et nytt Munchmuseum skal bygges på Tøyen, men som alle vet: Det har ikke vært mulig å skape flertall for dette.  Byrådspartiene går for Bjørvika, og Fr.P. har programfestet at museet skal flyttes fra Tøyen.  Det er flertall her i bystyret for at museet skal flyttes fra Tøyen- helt uavhengig av SV - selv om jeg ser partier bruker mye tid på politisk spill som bare ville resultert i nye ørkenvandringer. Konsekvensen er at i mellomtiden forfaller Munchmuseet og det er en stillstand i den ønskede byutvikling på Tøyen.  

Situasjonen krevde handling, og SV grep muligheten," sa jeg blant annet. Les hele innlegget nedenfor.

 

Oslo bystyre 5. juni 2013
Ivar Johansen, SV

Sak Nytt Munchmuseum, med Stenersenmuseets samlinger

Ordfører,

Politikk er å ville, sa Olof Palme. Men vilje alene er ikke nok, hvis man ikke har også evne. Evne til å oppnå resultater. Evne til ikke bare stå å hamre på primærstandpunkter, hvis dette medfører at man ikke får til nødvendige flertallsvedtak. Prosessen med lokalisering av nye hovedflyplass etter Fornebu, eller årevis prat om plassering av ny Opera, er ikke eksempler som stiller det politiske system i et særlig godt lys. Av og til er det nødvendig at noen skjærer igjennom.

SV har de siste 2 årene særs offensivt sloss for at et nytt Munchmuseum skal bygges på Tøyen, men som alle vet: Det har ikke vært mulig å skape flertall for dette.  Byrådspartiene går for Bjørvika, og Fr.P. har programfestet at museet skal flyttes fra Tøyen.  Det er flertall her i bystyret for at museet skal flyttes fra Tøyen- helt uavhengig av SV - selv om jeg ser partier bruker mye tid på politisk spill som bare ville resultert i nye ørkenvandringer. Konsekvensen er at i mellomtiden forfaller Munchmuseet og det er en stillstand i den ønskede byutvikling på Tøyen.  

Situasjonen krevde handling, og SV grep muligheten. 

SV velger ikke Lambda, et bygg som mange oss ikke nødvendigvis har gode vibrasjoner for. Med god grunn. Som vi hadde til Operaen, før den ble bygd. Nå hyller alle Operabygget.  SV velger plassering for Munchmuseet, og respekterer de faglige valg som er foretatt vedrørende arkitektur.

Avtalen som nå foreligger avklarer plassering av Munchmuseet, men først og fremst sikrer den Tøyenområdet et formidabelt løft: Tøyen skole skal bli en ener blant Oslos grunnskoler, Tøyenparken skal bli den oase Frognerparken er for vestkanten, vi får et badeland og en musikkskole. Og vi skal jobbe for en museumspakke bestående av Vitensenteret, veksthus og Norsk Teknisk Museum. Men likeså viktig: Det skal satses betydelig i forhold levekår: En 5-års områdesatsing – forhåpentligvis i et spleiselag med Staten – og hvor den kommunale andel er 125 millioner.  Nedsalg i antallet kommunale boliger i området er en del av det.

Og så har vi også fått til andre viktige saker: 700 nye musikk- og kulturskoleplasser, en operativ grunnbemanningsavtale for barnehager, slutt på å sette enkeltpersoner ut på anbud, og at kommunen netto skal kjøpe 600 nye kommunale utleieboliger.  Dette er svært stort løft, som ikke ville være mulig å få til uten den avtale SV har framforhandlet. Jeg ser at Aftenposten har regnet ut at sum av de saker SV har sloss fram som forutsetning for vår stemmegivning har en kostnad på rundt 4,5 milliarder kroner. Det blir mye god SV-politikk som ikke minst kommer Tøyen og bydel Gamle Oslo til del.

Avtalen er ingen smørbrødliste. De fire avtalepartiene garanterer i fellesskap for alle avtalens punkter. Avtalen er inngått med partier i bystyret, uavhengig av byrådsdeltakelse eller ei. Høyre, Venstre og Kr.F. må stemme for disse punktene, selv om byrådet skulle falle. Og SV er tilsvarende forpliktet når vi etter valget om 2 år får et Ap/SV-byråd. Noen av punktene har vært drøftet av bystyret tidligere.  Nå går vi fra ord til handling. Jeg tror ingen politiske avtaler noen gang har hatt så konkrete formuleringer på framdrift . Tidfesting av datoer og beløp.  Dette må tas et grep, og både Munch og Tøyen vant.


Legg til kommentar