Annet

Holmenveien 7 blir boliger for psykisk utviklingshemmede

Holmenveien 7 blir boliger for psykisk utviklingshemmede

Oslo bystyre fattet onsdag et viktig vedtak: Foreldregruppen "Hjem til meg" fikk kjøpe Holmenveien 7 for å etablere boliger for utviklingshemmede.

I den sammenheng sa jeg blant annet:

"I Oslo kommunes Boligbehovsplan er det definert at det er behov for å få på plass 268 boliger for personer med psykisk utviklingshemming. Jeg tror dette ikke synliggjør det reelle behovet for samtidig vet vi jo – fra planen - at det er minst 380 utviklingshemmede som bor hjemme.

Jeg får mange henvendelser fra foreldre til psykisk utviklingshemmede. Deres voksne barn bor hjemme, og  foreldrene er  ikke  i stand til å få på plass en bolig utenfor hjemmet.  Boliger er ikke å oppdrive, men i tillegg får de et tilleggsproblem: Alle oss andre har full valgfrihet. Vi kan skaffe oss bolig og flytte hvor vi vil, internt i Oslo. Sånn er det ikke her, om de skal nyttiggjøre seg et offentlig omsorgsboligtilbud, og kanskje ønsker å bo i et bestemt område pga f.eks. venner.  Ingen bydel tar frivillig i mot en kostnadskrevende bruker," sa jeg blant annet.

 

Oslo bystyre 5. juni 2013
Ivar Johansen, SV

Ordfører,

Salg av eiendommen Holmenveien 7

Jeg har tidligere i dette bystyret flere ganger tatt opp Holmenveien 7, som et – av mange – eksempler på tomme kommunale bygg som står og forfaller. For det er en noe selektiv historieskriving når det i byrådssaken heter: “Eiendommen har tidligere vært leid ut til rusomsorg. Eiendommen benyttes ikke til kommunal virksomhet i dag, men er leid ut på kortidskontrakt til entreprenør som bygger i området.”

For den fulle sannhet er at Kirkens Bymisjon i sin tid ønsket å fortsette drift av rusinstitusjon i Holmenveien ved enten å leie eller kjøpe tomta., men Byrådet sa nei. Men så ble bygget stående tomt, og forfalle. Først etter 3 år, og at jeg lagde en del bråk her i bystyret, fikk Byrådet ut fingeren og leide ut lokalene på korttidskontrakt til en entrepenør. Holmenveien 7 er derfor et – av mange – eksempler på at Byrådet er dårlig på å forvalte felleskapets verdier: kommunal eiendom.

Men allikevel har denne historien fått en lykkelig slutt ved det initiativ foreldregruppen “hjem til meg” har tatt.  Det er flott når foreldre tar skjea i egen hånd og løser saker som dette.

I Oslo kommunes Boligbehovsplan er det definert at det er behov for å få på plass 268 boliger for personer med psykisk utviklingshemming. Jeg tror dette ikke synliggjør det reelle behovet for samtidig vet vi jo – fra planen - at det er minst 380 utviklingshemmede som bor hjemme.

Jeg får mange henvendelser fra foreldre til psykisk utviklingshemmede. Deres voksne barn bor hjemme, og  foreldrene er  ikke  i stand til å få på plass en bolig utenfor hjemmet.  Boliger er ikke å oppdrive, men i tillegg får de et tilleggsproblem: Alle oss andre har full valgfrihet. Vi kan skaffe oss bolig og flytte hvor vi vil, internt i Oslo. Sånn er det ikke her, om de skal nyttiggjøre seg et offentlig omsorgsboligtilbud, og kanskje ønsker å bo i et bestemt område pga f.eks. venner.  Ingen bydel tar frivillig i mot en kostnadskrevende bruker.

Men det finnes løsninger, for den som er offensiv og tør utfordre systemet. Som gjengen som var spredd forskjellige steder i byen, men som sammen kjøpte seg et hus til et bokollektiv på Grorud, og ga beskjed til bydelen: Om noen uker flytter vi inn. Bydelen må stille med nødvendig støttepersonell og oppfølging.

Jeg tror nok det er lurere med noe mer langsiktig planlegging og forutsigbart samarbeid med bydelene, som Tangerudbakken på Stovner er et godt eksempel på. Og nå også Holmenveien. Takk til foreldregruppa “Hjem til meg” for deres oppfinnsomhet, og stå-på-guts.


Legg til kommentar