Annet

Tomme kommunale bygg: Fortsatt høyt fokus, og utålmodighet

Bystyret behandlet i siste møte mitt forslag: "Som hovedregel skal ingen kommunale bygninger stå tomme mer enn maksimum 5 måneder. Kommunen skal leie ut lokalene ved lang-/korttidsleie fram til kommunen har avklart endelig bruk."

Forslaget ble ikke vedtatt, men som jeg blant annet sa: "Så er det ikke så avgjørende om vårt forslag her blir vedtatt. Det kunne bidratt til et ytterligere press og fokus på handling. Men SV er så utålmodig her at vi uansett framover kommer til å dytte og dytte på Byrådet i disse sakene."

Les hele innlegget nedenfor.

 

Oslo bystyre 5. juni 2013
Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag fra Ivar Johansen og Ingvild Reymert: Tiltak mot at kommunale eiendommer står tomme og forfaller

Ordfører

Fra SVs side har vi et sterkt engasjement i at kommunen på en god måte forvalter fellesskapets verdier.  At offentlig eiendom har en effektiv utnyttelse, og at kommunale bygninger ikke står tomme gjennom hopetall av år, og forfaller. 

I det private forslaget bruker vi eksempelet med den tidligere sykepleieskole og elevinternat på Dikemark som eksempel. Da byggene ble lagt ut for salg i høst het det: «Byggene bærer sterkt preg av manglende vedlikehold, og at de ikke har vært i bruk på lang tid. Videre preger også hærverk og innbrudd byggenes tilstand. Fasaden er i teglstein, og er preget av skader. Det er store vann- og frostskader innvendig, med påfølgende råte- og soppskader.»

Resultatet av denne vanskjøtsel av offentlig eiendom blir selvsagt svært mange millioner i tap.  Dessverre er lista over bygg som har stått tomme i mange år er svææææært lang. Altfor lang.  Ja, jeg vet at det kan ta tid å avklare alternativ bruk, men jeg mener at i mange av eksemplene kunne byggene i mellomtiden midlertidig vært brukt til andre formål.

Ta den praktfulle Ringnesvillaen i Biermannsgata på Sagene som eksempel. Bygget har stått tomt i 4 år.  Den huset en akuttinstitusjon i barnevernet, og ble stengt av en eneste grunn: etterspørselen etter plassene sviktet.  Ikke et eneste problem med bygget.  Fra dagen etter at barnevernet stengte dørene kunne kommunen ha leid ut bygget til studentboliger, til barnehageformål i bydel Sagene eller til kulturformål.  Bare for å nevne noe. Intet kommunalt bygg har jeg fått så mange henvendelser på fra folk ute i denne byen som vil leie – eller kjøpe – denne gården. Men kommunen klarer ikke å få ut fingeren. Bygget forfaller, og kommunen har tapt et betydelig antall millioner.

Så finnes det all verdens forklaringer og bortforklaringer i den enkelte sak.  Men fra SVs side mener vi resultatet, og det vi ser, er uakseptabelt. Vi må forvalte kommunens verdier på en bedre måte. Jeg mener kommunen kan tenke mye mer offensivt her, og ikke minst utradisjonelt på midlertidig bruk.

Så er det ikke så avgjørende om vårt forslag her blir vedtatt. Det kunne bidratt til et ytterligere press og fokus på handling. Men SV er så utålmodig her at vi uansett framover kommer til å dytte og dytte på Byrådet i disse sakene. 

Salg kan opplagt være riktig i noen sammenhenger.  Men med befolkningsprognosene for Oslo framover, og det press dette vil representere på å etablere kommunal (eller privat) infrastruktur for velferds- og andre tjenestetilbud er ikke nødvendigvis salg det riktige svar. Det var ikke særlig klokt i sin tid å selge Sjømannsskolen, for så etter noen år å kjøpe den rådyrt tilbake.

Legg til kommentar