Annet

Krangel om gamle sivilforsvarsanlegg

Krangel om gamle sivilforsvarsanlegg

Jeg forstår at det er en uløst konflikt mellom Oslo kommune og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om flere ulike gamle sivilforsvarsanlegg og tomter i Oslo som kunne ha vært brukt til andre ting, f.eks. sårt tiltrengte barnehager.

Bydel Bjerke har et slikt anlegg, tidl. Årvoll magasin, som har stått tomt i årevis. Siden 2006 har det stått en midlertidig “modulbarnehage", Kilden barnehage, i et hjørne av tomta i påvente av at en permanent barnehage blir bygget på tomta, ev. etter ombygging av den ene bygningen. Den midlertidige barnehagen har, i tillegg til å være i et midlertidig brakkebygg, svært dårlig uteplass og er avhengig av å bruke friområdet rundt barnehagen. Foreldrene er misfornøyde og har lenge klaget uten å komme noen vei, jf. dette oppslaget i Akers Avis.

Jge har derfor tatt saken opp med Byrådet, og som skriftlig skal besvare disse to spørsmål overfor bystyret:

- Byrådet bes gi bystyret en orientering om pågående forhandlinger med DSB, både om denne tomta/dette anlegget og eventuelt andre hvor man er i samme drøftinger.

- Hvilke initiativ ser Byrådet for seg for å få fortgang og en løsning på disse sakene?


Legg til kommentar