Annet

Ti råd for lobbyvirksomhet og myndighetskontakt

Ti råd for lobbyvirksomhet og myndighetskontakt

Sett deg inn i prosessen: Lav kjennskap til den formelle og uformelle beslutningsprosessen er et hinder for å nå frem. Finn ut hvem som i realiteten tar beslutningene, på hvilket grunnlag de gjør det og når beslutningene tas. Jo tidligere man kommer inn i prosessen, jo lettere er det å påvirke!

Bruk tid på tvilerne: De som i utgangspunktet støtter din sak endrer sjelden mening. Det gjør heller ikke de som er helt uenige med deg. Derfor dreier effektiv myndighetskontakt vanligvis om å bruke tiden på de som ikke har bestemt seg. Det er de som til slutt vil avgjøre om du vinner frem eller ikke.

Dette er to, av ti, råd fra fra det profesjonelle lobbyistfirmaet Burson-Marsteller.  Gode politiske vedtak blir til i kombinasjon av utenomparlamentarisk mobilisering, kløktig lobbyvirksomhet mot politiske beslutningstagere og godt arbeid innenfor det folkevalgte organet.

Les de 10 rådene nedenfor.

 

Ti råd for god myndighetskontakt 1. Skaff deg oversikt over saksfeltet og aktørene Vær oppdatert! Hvilke tema står på dagsorden innenfor saksfeltet du jobber med? Hvilke relevante saker kan du hente erfaring fra? Finn frem til autoritetene på saksfeltet: Eksperter som har tyngde, rapporter og medier som betyr noe for de som jobber på feltet. 2. Sett deg inn i prosessen Lav kjennskap til den formelle og uformelle beslutningsprosessen er et hinder for å nå frem. Finn ut hvem som i realiteten tar beslutningene, på hvilket grunnlag de gjør det og når beslutningene tas. Jo tidligere man kommer inn i prosessen, jo lettere er det å påvirke! 3. Bruk tid på tvilerne De som i utgangspunktet støtter din sak endrer sjelden mening. Det gjør heller ikke de som er helt uenige med deg. Derfor dreier effektiv myndighetskontakt vanligvis om å bruke tiden på de som ikke har bestemt seg. Det er de som til slutt vil avgjøre om du vinner frem eller ikke. 4. La politikeren ta eierskap Hvordan passer din sak inn i politikerens agenda? Hvis han/hun har interesse av at du lykkes, har du oppnådd mye. Gi politikeren du møter argumenter vedkommende kan bruke overfor sine velgere og la han/hun ta eierskap til saken. 5. Vær åpen og tydelig Aldri gå i møter uten å ha et konkret mål. Enten du jobber for en lovendring, en sum penger på statsbudsjettet eller for å gjøre den du møter bedre kjent med din virksomhet og dine synspunkter, må du være åpen og tydelig og kommunisere hvem du representerer, hva du ønsker å oppnå og hva som er målet for møtet. 6. Fokuser på løsninger Politikere og embedsverk møter en strøm av kjeft og klager. Så husk: Det er ofte de som presenterer de beste og mest konkrete forslagene som vinner frem. Vær derfor konstruktiv. Ikke bruk de du ønsker å påvirke som søppelbøtte for egne frustrasjoner. 7. Gjør det enkelt å oppfylle forslaget ditt I tillegg til å vise hvorfor dette er en god sak for den du ønsker å påvirke, bør du gjøre det så lett som mulig å gjennomføre det. Lag oppsummeringer og faktaark. Bistå aktører med bakgrunnsmateriale, ferdige formuleringer, eksempler til mediesaker og lignende. 8. Ikke kast bort tiden til folk Ikke meld deg på en Stortingshøring eller møt opp på en pressekonferanse for å fortelle litt om saken eller selskapet ditt. Vær konkret, forberedt og løsningsorientert. Vær kreativ og hyggelig – slik at de får lyst til å snakke med deg igjen! 9. Velg riktig kanal Ikke alle saker trenger medieoppmerksomhet. Om de gjør det, bør du vite at lokalpresse eller sosiale medier kan være like effektivt som oppslag i VG eller Dagsrevyen. Direkte dialog med beslutningstakerne, eller dialog gjennom alliansepartnere, er uansett en uovertruffen kanal. 10. Jobb langsiktig De som ikke har makt i dag, kan være beslutningstakere i morgen. Bruk tid på opposisjonen. Sørg for at sentrale politikere og byråkrater kjenner til din virksomhet og hva dere er opptatte av, og bistå dem når de trenger saksopplysninger, eksempler eller drahjelp. Ved å investere i ditt politiske nettverk får du en lettere jobb når du har en konkret sak.


Legg til kommentar